ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL UYGULAMA PROSEDÜRÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Kalite Kontrol Sistemleri ,İstatistik
Number of pages: 524-532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bazı süreçler tarafından oluşturulan ürünler bir veya daha çok kalite karakteristiği bakımından sürekli olarak izlenmekte ve kalite kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır. Çoğu zaman bu ürüne ait kalite karakteristikleri birbirinden bağımsız olarak tek tek ele alınmakta ve her birinin kalite kontrolü ayrı olarak sağlanmaktadır. Ancak kalite karakteristiklerinin tek tek ele alınması oldukça hatalı sonuçlara varılmasına yol açabilir. Bu makalenin amacı bir ürünün korelasyonlu karakteristiklerinin beraberce ele alınmasını sağlayacak çok değişkenli istatistiksel kalite kontrol metotlarını tanıtmak ve bir uygulama yardımı ile süreci iyileştirmede kullanılacak çok değişkenli prosedürü anlaşılır kılmaktır. Bu amaçlara ulaşılırken çok değişkenli normal dağılım, Hotelling’in T^2 ’si gibi temel istatistiksel teknikler yanında çok değişkenli kalite kontrol kartları ve çok değişkenli süreç yeterlilik indekslerinin oluşturulması ve pratik kullanımı konuları da incelenmiş ve bir uygulama üzerinde tanıtılmıştır.

Keywords

Abstract

Products evolving through various processes have been continually monitored by means of one or many quality characteristics to ensure quality control. Many times, the quality characteristics and regarding quality control procedures are handled i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics