CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA İZMİR’DE BİR KADIN HAREKETİ: “YARDIMCI HEMŞİRELER CEMİYETİ”

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tıp Tarihi ve Etik
Number of pages: 302-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyet dönemi Kadın hakları, II. Meşrutiyetle başlayan Kadın hareketinin büyük kentlerde ileri gelen ailelerin kadınları ve ortaya çıkarttığı dernekler ve dergiler aracılığıyla güç kazanmıştır. Çalışmamızda; Cumhuriyet’in ilk yılarında oluşturulan kadın hareketlerinden biri olarak kabul edilebilecek, İzmir’de 14 Mart 1923 tarihinde resmi olarak kurulan “Yardımcı Hemşireler Cemiyeti” incelenmiştir. Bu doğrultuda cemiyet ile ilgili yapılan arşiv çalışmaları sonucunda; 1923 tarihli Yardımcı Hemşireler Cemiyeti Külliyatı No:1 adı altında Dergi / Kitapçık formunda yayınlanan belge ve1927 tarihinde yayınlanan faaliyet raporuna ulaşılmıştır. İncelenen 1923 tarihli Yardımcı Hemşireler Cemiyeti Külliyatı No:1 adı altında Dergi / Kitapçık ve Cemiyetin raporundan anlaşıldığı üzere Yardımcı Hemşireler Cemiyetinin kurucu üyelerinin tümü İzmir’in ileri gelen kadınlardan oluşmuştur. Bu kişilerin Himaye-i Etfâl Cemiyeti, İzmir Türk Ocağı ve dönemin sivil toplum kuruluşları ile bağlantılı oldukları görülmüştür. Cemiyetin Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadın hareketi adına önemli bir kuruluş olduğunu söylemek mümkündür. Faaliyetleri süresince maddi ve manevi anlamda yeterli desteği görememesinden dolayı tarih sayfalarında adını duyuramamıştır.

Keywords

Abstract

Women's Rights in Republic period gained strenght through the women of prominent families of the women's movement which started with II. Constitutional Monarchy in big cities and communities and magazines they revealed. In our study,"Assistant Nursery Community" was examined which was officially establish on 14 March 1923 in Izmir that can be regarded as one of the women's movements created in the first year of the Republic. As a result of the archives studie related to the association in this direction; The document published in the form of Journal/Booklet under the name of Assistant Nursery Community of 1923 and the activity report published in 1927 was reached. All of the founding members of the Assistant Nursery Community were made up prominent women from Izmir as can be seen from the report ,which examined, of Journal/Booklet and Society under the name of Assistant Nursery Community of 1923. It has been seen that these people are connected with the Himaye-i Etfâl Society, Izmir Turkish Chamber and the civil society organizations at the time. It is possible to say that the society was an important institution in the first years of the Republic in the name of the women's movement. It could not hear its name on the history pages because it could not see enough support in terms of material and moreal during its activities.

Keywords