TÜRK TOPLUMU PERSPEKTİFİNDEN ALMAN VE AMERİKAN MODERNLEŞMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-66
Language : null
Konu : İktisadi Düşünce
Number of pages: 84-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde gelişme ve modernleşme burjuvazinin yükselişiyle ve liberal demokratik değerlerin kurumsallaşmasıyla gerçekleşmiştir. Almanya’da ise milli burjuvalar önderlik yapabilecek ve devrim yapabilecek kadar güçlü değildi. I. ve II. Dünya Savaşı öncesinde Amerika’da ekonomik bireycilik baskın haldeyken, Almanya’daki modernlik bürokratik, militaristik ve feodal özellikler taşımıştır. Türk toplumunda modernleşme ise Tanzimat Reformuyla başlamıştır. Ancak, Almanya ve Japonya gibi Türk toplumunda da sanayi ve demokrasi devrimini gerçekleştirecek milli burjuvazi sınıflar bulunmamaktaydı. Türkiye Müslüman bir ülke olarak son yıllarda Avrupa’da ve Dünya’da en hızlı büyüyen ve gelişen ülkeler arasına girmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’nin ekonomideki başarısının arkasında önemli bir faktör olarak İslam inanç sisteminin, Türk kültürünün ve geleneğinin olduğu görülmektedir. Türk toplumun sahip olduğu tarihsel, kültürel ve geleneksel kodlar ekonomide daha yüksek büyümeye ve kalkınmaya yol açmaktadır. Son yıllarda Türk toplumu modern dünyada kendi kimliğini bulmak ve geliştirmek için büyük bir mücadele vermektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin başarılı bir model olarak yüksek gelirli ülkeler arasına da katılacağı tahmin edilmektedir.

Keywords

Abstract

Economic development and modernization of Britain and US were realized by the emergence of middle classes and institutionalization of liberal democratic values. However, in Germany middle classes were not powerful enough to become a leader social class and make a revolution. Before I. and II. World War economic i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics