ÇOCUK VE GENÇLERİN (ERGENLER) KARŞILAŞTIKLARI RUHSAL SORUNLAR VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 70-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ruh sağlığı alanındaki önemli müracaatçı gruplarından olan çocuk ve gençlerin (ergenlerin) karşılaştıkları ruhsal sorunlar ve bu sorunlara yönelik psikiyatrik sosyal hizmet müdahale düzeylerini ortaya koymak ve tartışmaktır. Özellikle günümüz yaşam tarzı, fiziksel, sosyal ve teknolojik değişimlerden o kadar çok etkilenmektedir ki, bireylerin karşılaştıkları sorunlar sürekli olarak değişmekte ve farklılık göstermektedir. Belki de bu süreçten en fazla etkilenen gruplar çocuk ve gençlerdir. İnsan yaşamında son derece özel ve önemli birer dönem olma özelliği taşıyan bu iki dönem, içinde bulunan çağ özellikleri nedeniyle sadece çocuk ya da gencin değil, başta anne baba olmak üzere, okul, akran ve arkadaş gruplarınında özellikle incelenip değerlendirilmesi gereken bir dönemdir. Ancak hiçbir meslek bu karmaşık, değişken ve farklılık gösteren bu döneme özgü ruhsal sorunları tek başına çözebilecek ya da bu dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir özelliğe sahip değildir. Bu nedenle odağı çocuk ve genç ruhsal sağlığı olan meslek ya da meslekler diğerlerinin yardım, destek ve müdahalesine gereksinim duyar. Ruh sağlığı alanı da bu yönüyle interdisipliner bir özellik arzeder. Belki de bu işbirliğinin en fazla hissedildiği alanlardan biri de hiç kuşkusuz “ruh sağlığı alanı” olmuştur. “Ruh sağlığı alanı” insana yaklaşımda bütüncül bir görüş geliştirmek zorunda olan, olgu ve durumları anlama, değerlendirme ve çözümlemede birbirinden farklı bilgi, disiplin, meslek ve becerilere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir işleve sahip olan sosyal hizmet mesleği, psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları ile tam da bu noktada müracaatçıları (çocuk ve gençler) bütüncül bir perspektifte değerlendirme ve mesleki müdahale olanağı sunar.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal and discuss the mental problems encountered by children and adolescents from major clients in the mental health field and the levels of psychiatric social work intervention for these problems. Particularly the today’s lifestyle is so influenced by physical, social and technological changes that the problems i

Keywords