BORSA İSTANBUL’DA BANKACILIK ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN BANKA PAY SENETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-66
Language : null
Konu : İşletme-Finans
Number of pages: 58-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi, Borsa İstanbul’da Bankacılık Endeksinde işlem gören banka pay senetlerinin performansını değerlendirmektir. İkincisi, Borsa İstanbul piyasalarında anomali (normalüstü) getirisi olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın uygulama bölümü dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, banka pay senetlerinin getirileri hesaplanmıştır. İkinci aşamada, sonuçların istatistiksel olarak anlamlılığı araştırılmıştır. Üçüncü aşamada, oran analizi yapılmıştır. Son aşamada, banka pay senetleri ile piyasa arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (TDEKKY) uygulanmıştır. Sonuç olarak, elde edilen kazançlar ortalama piyasa getirisinin üzerindedir. Buna ek olarak, bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır.

Keywords

Abstract

This study has two main objectives. First is to evaluate of performance of equities of firms which are trade on Borsa İstanbul in the listed Bank Indices. Second is to determinate whether or not there is an abnormal return, or in another word, anomaly return, in the Borsa İstanbul markets. Application

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics