ASUR VE BĀBİL ASTROLOJİSİNDE GÖK OLAYLARININ YORUMLANIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih-Eskiçağ
Number of pages: 402-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eski Mezopotamya gökbilimleri, bilginlerin yüzlerce yıllık çalışmaları sonucu dini inançların bir uzantısı olarak gelişme göstermiştir. Gök cisimlerinin hal ve hareketlerinin yeryüzündeki olayları olumlu veya olumsuz etkilediğine inanılarak astrologlar tarafından gök cisimlerden ve meteorolojik olaylardan astrolojik kehanetler çıkarılmıştır. Astrolojik kehânetler “eğer x olursa, y olacaktır” şeklinde bir koşula bağlanmıştır. İnanışa göre gökyüzünde olumlu bir fenomen aktif ise, yeryüzünde de olumlu bir olay meydana gelecektir. Gökyüzünde olumsuz bir fenomen aktif ise yeryüzünde kötü bir olay meydana gelecektir. Belgelerden öğrendiğimize göre, gök cisimlerinin renkleri, göksel olayların gerçekleştiği yönler, gök olaylarının gerçekleştiği vakit, gök cisimlerinin birbirlerine olan konumları, göksel olayların meydana geldiği aylar, Güneş ve Ay tutulmaları, meteorolojik olaylar gibi değişkenler kehanetleri etkilemektedir. Bu fenomenler kâhinler tarafından yorumlanıp çeşitli eserler meydana getirilmiş, astrolojik raporlar hazırlanıp krallara sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Old Mesopotamian astral sciences has evolved as an extension of the ending religious beliefs, the work of hundreds of years of scholars. Astrologers have extracted astrological prophecies from celestial bodies and meteorological events, believing that the state and motion of celestial bodies affects the events on Earth positively or negatively. Astrological prophecies are linked to a "if x, y will be" run. According to belief, if a positive phenomenon is active in the sky, a positive event will occur on the earth. According to belief, if a negative phenomenon is active in the sky, a negative event will occur on the earth. According to what we learn from the documents, variables such as the colors of the celestial bodies, the directions of the celestial events, the time of the celestial events, the positions of the celestial bodies with each other, the times when the celestial events took place, the solar and lunar eclipses, meteorological events affect the prophecies. These phenomena were interpreted by the oracles, various works were brought to the scene, astrological reports were prepared and presented to the king.

Keywords