İSTANBUL’DA SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN PSİKOLOJİK YILDIRMAYA (MOBBING) MARUZ KALMA SIKLIĞI İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 525-541
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşyerlerinde duygusal istismar psikolojik yıldırma olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik yıldırma olgusu sadece yurtdışında değil, aynı zamanda Türk iş dünyası açısından da gittikçe daha da değişmekte olan bir kavram haline gelmektedir. Bu olgu, çalışanın yanı sıra şirketin tamamı için çok olumsuz sonuçlar doğurabilecek psikolojik bir baskı oluşturmaktadır. Psikolojik yıldırma ile ilgili psikososyal araştırmalar başta Avrupa’da olmak üzere ülkemizde ve diğer birçok ülkede yapılmaktadır. Bu çalışma psikolojik yıldırma olgusunu incelemeyi ve psikolojik yıldırma davranışlarının sıklığıyla demografik özellikler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda özel, kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiş ve çalışanların psikolojik yıldırmaya maruz kalma sıklıkları saptanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Emotional abuse in the workplace is described as mobbing. It is becoming increasingly inflected concept not only abroad but also in terms of Turkish business life. It is a psychological pressure, which can have fatal consequences for the employee itself as well as for the whole company. Psychosocial research on mobbing is currently being carried out in a number of countries as well as in Turkey, mainly in Europe. In this research, the concept of mobbing is examined and the relationship between the frequencies of being mobbed and social-demographical factors of victims of mobbing is investigated. To this end, a research was conducted on health employees working in private, public and university hospitals and the relationship between the frequencies of being mobbed and social-demographical factors of victims of mobbing was analyzed.

Keywords