ANKARA CAMİLERİNDE BAKIM KOLAYLIĞI ALGISININ CAMİ GÖREVLİLERİ AÇISINDAN İLÇELERE GÖRE ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2018-67
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Mimarlık
Number of pages: 483-492
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam dininin dini yapısı olan Camilerin temel görevi toplum için ortak ibadet mekânı olmasıdır. Camiler geçmişten günümüze pek çok kültürel ve sosyal işlevi de bünyesinde barındırmaktadır. Camilere personel ataması Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmakla birlikte camilerin bakım gereksinimleri de başlıca ilgili personel tarafından yapılmaktadır. Bu noktada yapılmış olan camilerin bakım kolaylığı önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Ankara’nın farklı bölgelerinde bulunan cami görevlilerine anket uygulanarak cami görevlilerinin bakış açısından görevli bulundukları camilerin bakım kolaylığı algısı ölçülmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Ankara ilinde anketin uygulandığı görevliler Çankaya, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinden seçilen büyük camilerdir, bu camilerin seçiminde örneklem oluşturmak için Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığından yardım alınmış bu bağlamda cami bakım kolaylığı analiz edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Being the main religious structure of the Islamic religion the main task of Mosques is the common place of worship for the community. The mosques are used for many cultural and social functions from the past to the present day. Staff appointment to the Mosques is carried out by the Department of Religious Affairs of Turkey and the maintenance requirements of the Mosques are mainly carried out by their staff. The ease of maintenance of the Mosque at this point is important. In this study, a questionnaire was applied to the mosque officials in different regions of Ankara to try to measure the sense of ease of care of the mosques and the results obtained were compared. In Ankara, the officers to whom the questionnaire was applied were selected from the provinces of Çankaya, Mamak, Sincan and Yenimahalle. In order to create a sample of selection for these mosques, assistance was received from the Directorate of Religious Affairs of Turkey.

Keywords