KANT'TA KALICI BARIŞI SAĞLAMANIN BİR ARACI OLARAK SAVAŞ

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 203-218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Felsefe sadece soyut kavramlar ve teorik kuramlarla değil aynı zamanda pratik yaşamın güncel sorunlarıyla da ilgilidir. Kant, felsefenin bu işlevinin farkında olarak, önemli bir sorunu, hatta bugün insan türünün geleceğinin bağlı olduğu bir sorunu savaş ve barışı ele almıştır. Kant, Hobbes'la birlikte insanın doğası gereği kötülük yapmaya eğilimli olduğunu, bu nedenle insanın doğal durumunun bir barış durumu değil, her an patlamaya hazır bir savaş durumu olduğunu düşünür. Hobbes, sözleşme yoluyla insanları doğa durumundan devlete ulaştırır ancak bu kez devleti anarşik doğa durumunda bırakır; bu nedenle devletler arasındaki savaşların kesintisiz süreceğini düşünür. Kant ise diyalektiği kullanarak devletler arasındaki çatışmaların da son bulabileceğini göstermeye çalışır. Bunun için Kant, Hobbes'un insanlar için öngördüğü doğa durumundan çıkış senaryosunu devletlerin anarşik doğadan çıkışları biçiminde ele alarak ondan ayrılır. Kant, savaşın zararları olduğunu vurgulasa da kalıcı bir barışın ve evrensel bir hukukun ancak savaşların zorlamasıyla ve yıkıcı etkilerinin anlaşılmasıyla kurulabileceğini ifade eder. Böylece Kant, daha yüksek bir amaç için savaşı araçsallaştırır.

Keywords

Abstract

Philosophy is concerned not only with abstract concepts and theoretical theories, but also with current problems of practical life. Kant, aware of this function of philosophy, has dealt with war and peace as an important issue, even a problem that today the future of the human kind depends on. Kant, with Hobbes, thinks that human nature is prone to do evil, so that man's natural state is not a state of peace but a state of war ready to explode at any moment. Hobbes, through his contract, conveys people from nature to the state, but this time leaves the state in anarchic nature; for this reason he thinks that the wars between the states will be uninterrupted. Kant uses dialectic and tries to show that conflicts between states can also end. To this end, Kant leaves him out of the anarchic nature of the states as the scenario of the departure from nature of Hobbes for humans. Kant expresses that a perpetual peace and a universal law can only be established through the understanding of the forceful and destructive effects of wars, even if it emphasizes the damage of war. Thus Kant instrumentalizes war for a higher purpose.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics