DUYGUSAL BAĞLILIĞIN TAKIM ÜYELERİNİN MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : İŞLETME/YÖNETİM (SOSYAL BİLİMLER)
Number of pages: 578-595
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın temel amacı, takım çalışmalarında duygusal bağlılığın takım üyelerinin motivasyonlarına yönelik algılarının kamu ve özel sektör çalışanları kapsamında belirlenmesidir. Araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu yüz yüze ve e-posta yöntemi ile Eylül 2017 – Kasım 2017 tarihleri arasında, Ege Bölgesi’nde yer alan uluslararası bir hava limanının kamu ve özel statüdeki 302 çalışanı kapsamında uygulanmıştır. Araştırma sonucunda takımsal duygusal faktörlerin hem kamu hem de özel sektör çalışanları için takım çalışmalarında motivasyonu pozitif yönde etkileyici oldukları, bunun yanı sıra kamu ve özel sektör çalışanlarının algı farklılıklarının bulunmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan takım çalışmalarında motivasyonu pozitif yönde etkileyen, takımsal duygusal faktörler arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir etkileşim görülmüştür.

Keywords

Abstract

The main purpose of the study is to determine the emotional commitment of team motivations on team work within the context of public and private staff. A quastionnaire form prepared for research was applied to 302 public and private sector staff of an international airport located in the Aegean region between September 2017 and November 2017 by a face to face and e-mail method. As a result of the resarch it was determined that there is no perceptive difference between public and private sector employees, expect that team emotional factors affect motivation positively in team work for both public and private sector employees. On the ather hand, there was seen a positive and in moderate levels interaction between team emotional factors that affect motivation in team work.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics