İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN MİLLİ TÜCCAR OLUŞTURMA ÇABALARINDA İKTİSADİ, SİYASİ VE KÜLTÜREL ZİHNİYET

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : İKTİSAD
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, İttihat ve Terakki Partisi’nin iktisat politikaları çerçevesinde gerçekleştirdiği milli tüccar oluşturma çabalarının siyasal, kültürel ve ekonomik düşünsel gerekçeleri tarihsel bir analiz yaklaşımıyla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. İttihat ve Terakki’ye göre ulusuyla bütünleşmiş milli bir devletin kurulması, ekonomik alanda Müslüman müteşebbis sınıfı yani bir burjuva sınıfının oluşmasıyla gerçekleşebilirdi. Bu nedenle milli tüccar oluşturma çabaları, iktisadi kalkınmanın yanında siyasal anlamda sağlam temeller üzerine oturmuş bir devlet teşekkülünün gereği olarak görüldü. Diğer taraftan milli ekonomi ulus kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak etkenlerden biri görüldüğünden etnik türdeşlikle gerçekleşebilecek milli iktisadi öğeler milletleşmenin temel unsurlarından sayıldı

Keywords

Abstract

Ittihat and Terakki Party’s effort of constructing national merchants necessity in means of political, cultural and economic reasons with a history based analyses is stated in this study. According to Ittihat and Terakki, the construction of a country that is unified with its nation could only be possible by Muslim entrepreneurs, in other words the bourgeoisie. Forming national merchants with this consideration was seen as the necessity of a country’s political stability in addition to economic development. On the other hand as national economy was seen as the factor that would contribute to the establishment of nation culture as ethnic homogeneous; the national economic factors were regarded as the principal elements of becoming a nation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics