BİSİKLET YOLU İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIMI SÜRECİ: KTÜ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : tasarım, Eğitim
Number of pages: 152-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özellikle son yıllarda hızlı kentleşme sonucu kent kullanıcısının ulaşım amaçlı kullandığı motorlu araç sayısı artmış, bu durum çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan pek çok olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu olumsuzlukların giderilmesi yönündeki çözümlerden biri olarak motorlu taşıt odaklı yaklaşımlardan uzaklaşarak bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “KTÜ BAP FYL-2016-5504 Yerleşkelerde Yeşilyol Planlamaları KTÜ örneği” isimli proje ile 2016-2017 yılında Peyzaj Teknikleri Anabilim dalınca verilen Mühendislik Bilgisi’ dersi kapsamında değerlendirilmiştir. KTÜ yerleşkesinde yerinde gözlemler ve analizler yapılarak alternatif alternatif bisiklet yol güzergâhları belirlenmiştir. Bu makalede workshop sürecinde belirlenmiş bir rota için KTÜ Kampüsü için “etkinlik çeşitliliği yaratan, kimlikli, estetik, sürdürülebilir, işlevsel, çağdaş ve modern, uygulanabilirliği olan” bir donatının tasarım süreci anlatılmaktadır. Çalışma kapsamında 36 uzman ürünü değerlendirmiş ve tasarımcıların amaçlarının ne kadar gerçekleştirebildiği test edilmiştir. Buna göre donatı takımı anket sonuçlarında % 14,34 oranında işlevsel, %14,89 oranında sürdürülebilir, %11,60 oranında kimlikli, %14,99 oranında çağdaş-modern tasarım, %14,07 oranında estetik, %14,89 oranında uygulanabilir ve %15,15 oranında mekan etkinlik çeşitliliği yaratma başarısı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Especially in recent years as a result of rapid urbanization, the number of motor vehicles used by urban users has increased, resulting in many negative environmental, social and economic consequences. One of the solutions to overcome these drawbacks is to extend the use of bicycles by moving away from motor-driven approaches. This study was evaluated within the scope of "Engineering Information" given by Landscape Techniques Department in 2016-2017 with the project titled "KTÜ BAP FYL-2016-5504 “Greenway planing in campus: sample of KTU” at Karadeniz Technical University. Onsite observations and analyzes were made in the KTÜ settlement, and alternate alternative bicycle route routes were identified. In this article, the design process of an equip- ment that is "identifiable, aesthetic, sustainable, functional, contemporary and modern, feasible" for the KTÜ Campus for a route determined during the workshop process is described. Within the scope of the study, 36 experts evaluated the product and tested how much the designers' purposes could be achieved. According to the survey results, the reinforcement team has 14,34 % functional, 14,89% sustainable, 11,60% identity, 14,99 contemporary-modern design, 14,07% aesthetic, 14,89% and 15.15%, respectively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics