BİLGİ OKURYAZARLIĞI, YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE EĞİTİMDEKİ YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
Number of pages: 48-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İçine bulunduğumuz çağ; bilginin sürekli üretildiği, çeşidinin ve sayısının arttığı, hızlı bir şekilde yayıldığı ve kısa sürede güncelliğini yitirdiği bir dönemdir. Bilgi çağında bireylerin sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi de bilgi okuryazarlığıdır. Bilgi okuryazarlığı, gerçek yaşamla ilgili problemleri çözebilmek için değişik kaynaklar kullanarak bilgiye ulaşabilmeyi, bilgilenmenin sürekliliğini sağlayabilmeyi ve bilginin ne zaman ve nasıl elde edileceğine ilişkin stratejileri belirlemeyi gerektirmektedir. Sürekli karşı karşıya kalınan bilgi yığını içinde, ulaşılan bilginin kaynak açısından doğruluğunu, güvenirliğini ve amaca uygunluğunu tespit edebilmek gerek iş hayatında gerekse günlük hayatta son derece önemlidir. Öğrenmeyi öğrenme olarak da özetlenen bilgi okuryazarlığı eğitim vasıtasıyla kazandırılacak, yaşam boyu kullanılması ve geliştirilmesi gereken beceriler bütünüdür. Bu çalışmanın amacı, alan yazına dayalı olarak; bilgi çağı ile sıklıkla üzerinde durulmaya başlanan bilgi okuryazarlığı kavramının yaşam boyu öğrenme ile ilişkisinin kurulması, yaşam boyu kullanılacak bilgi okuryazarlığı becerilerinin eğitim vasıtasıyla nasıl kazanılabileceğinin betimlenmeye çalışılmasıdır.

Keywords

Abstract

Current age is a period in which information is produced continuously, spread fastly and loses update shortly as the number and variety of the information is increased every single day. One of the most important characteristics that i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics