İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN, İNOVASYON ÜZERİNE ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : İŞLETME YÖNETİMİ
Number of pages: 533-543
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin sonuçlarından kaynaklanan ve organizasyonları adeta amansız bir rekabet ortamına sürükleyen günümüz ekonomik yapılarında, organizasyonlar varlıklarını sürdürebilmek için stratejiler oluşturmak ve bunları doğru bir şekilde uygulamak durumundadır. Bu stratejilerden en önemlileri arasında inovasyon stratejilerini saymak mümkündür. İnovasyon ve bu doğrultuda ortaya konacak stratejilerin temelinde insan faktörü yer almaktadır. Bu nedenden dolayı, literatür taramasına dayandırılarak ortaya çıkartılmış olan bu çalışmada; organizasyonlar için hayati faaliyetleri arasında sayılabilecek olan stratejik insan kaynakları yönetiminin, inovasyon üzerine etkileri ve inovasyon stratejilerinin verimliliğindeki rolü incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In today’s economic structures which forces organizations into a cruel competition environment due to the effects of globalism, organizations must form, implement and apply strategies correctly in order to continue their existence. It is possible to say that innovation strategies are one of the most important of these strategies. Human factor is the core of innovation and the strategies to achieve it. Because of this reason, this research -which was done based on literature reviews- scrutinizes the effects that human resources management, which is one of the most vital activities of an organization, plays on innovation and innovation strategy efficiency.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics