KARASU İLÇESİNDE (SAKARYA) İKİNCİ KONUTLARIN GELİŞİMİ

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 111-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci konutlar turizmin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan, insanların tatillerini geçirdiği çoğu zaman sezonluk veya hafta sonlarında kullanılan konutlardır. Dünyada sanayi devriminden sonra ortaya çıkmaya başlayan ikinci konutlar, ülkemizde yaygın olarak 1950’li yıllardan sonra görülmeye başlamış, 1980’lerden sonra ise Akdeniz ve Ege kıyılarında bu konutların sayısında adeta bir patlama yaşanmıştır. Bu tarihlerden sonra Türkiye'de turizmin gelişmesine bağlı olarak, Karasu'da da ikinci konutların sayılarında kayda değer bir artış görülmüştür. Karasu'da ikinci konutların hızlı bir şekilde gelişmesinde; doğal çekiciliklerinin yanı sıra, İstanbul, Kocaeli ve Ankara gibi büyük şehirlere yakın olması; yani lokasyonu etkili olmuştur. Karasu İlçesinde ikinci konutların gelişmesine bağlı olarak, yaz mevsiminde, hafta sonlarında ve tatillerde; konut sahiplerinin, turistlerin ve günübirlikçilerin gelmesiyle nüfus çok fazla artmaktadır. Karasu'ya gelen yazlıkçı, turist ve günübirlikçiler, ilçenin mekansal/çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısında büyük değişikliklere yol açmaktadır.

Keywords

Abstract

Second homes are houses emerging as a result of developing tourism, used for vacation purposes often during certain periods of year and weekends. Second homes that started to appear after the industrial revolution in the world started to be widespread in our country after the 1950s. Then, there was a boom in the number of such homes on the Mediterranean and Aegean coasts after the 1980s. Afterwards, there has been a considerable increase in the number of second homes in Karasu in connection with development of tourism in Turkey. The rapid development of second homes in the district can be explained with the close destination to major cities such as Istanbul, Kocaeli and Ankara as well as its natural attractions. Depending on spreading of second homes in Karasu District, the population has increased substantially as a result of visits by residents, tourists and day-to-day visitors during summers, weekends, and holidays. Tourists, summer visitors and day-to-day visitors there lead to major changes in the spatial/environmental, socio-cultural and economic structure of the district.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics