MEHMET RAUF'UN “FERDA-YI GARAM”INA YANSIYAN AŞK

Author:

Number of pages: 245-254
Year-Number: 2018-66

Abstract

Kadın ve roman, gerek dünya edebiyatında gerek bizim edebiyatımızda genellikle birbirine yakın iki unsur olarak tebarüz eder. Diğer edebi türlere nazaran romanda, kadına daha ziyade değer verilmiştir. Her ne kadar şiir geleneğimizde "kadın" ve "aşk" hayli mühim bir yer tuttuysa da kadının psikolojik ve sosyal problemlerinin incelenmesi, onlara çözüm yolları aranması ve dolayısıyla duygu dünyalarının zenginleşmesinde, kültürel ve sosyal seviyelerinin yükselmesinde roman türünün inkâr edilemez bir payı vardır. Servet-i Fünun edebiyatında temel eksen olarak kabul edilen bireysel ıstıraplar ve melankolik aşklar, Mehmet Rauf’un Ferda-yı Garam’ında da asıl belirleyen olmuştur. Romanlarında çoğunlukla kadınları işleyen yazarın bu eserindeki sadomazoşistik aşk, Batılı yaşam biçiminin Osmanlı toplumundaki yansımasıdır.

Keywords

Abstract

Woman and novel become clear generally in our literature both in our world literature and our literature as two factors close to each other. In novel when compared with the other literary genres, woman is valued more. Although "woman" and "love" hold a very important place in our poetry tradition, the genre novel has been very important in studying the psychological and soical problems of the woman, looking for solutiions to them, enriching their world of emotion, the increase in the levels of their cultural and social levels. I

Keywords