OSMANLI SARAY KADINININ KÖKLERİ ORTA ASYA’YA DAYANAN BAŞ GİYİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE YENİ TESPİTLER

Author:

Number of pages: 452-469
Year-Number: 2017-63

Abstract

Başlık, giyimin tamamlayıcı öğelerinden biri olup giysi tarihi içinde önemli bir yer tutar. Türk kadın başlıkları, ister süslenme amacıyla ister toplum içindeki statüsünü gösterme amacıyla kullanılmış olsun, farklı tipte başlıkların, dönemin modası içinde var olduğu görülür. Bu çalışmada, başlık şekillerinin Orta Asya’dan başlayarak neredeyse Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına kadar çok değişmeden kullanıldığı, İslamiyet’in kabulünden sonra bu başlıkların, başı örten kumaşlarla birleştirilerek kullanılmaya devam ettiği ifade edilmektedir. Çalışma kapsamında, Osmanlı dönemi saray kadının kullandığı başlıklar arasından sadece kökleri Orta Asya başlık modellerine dayanan örnekler seçilerek, bağlantıları üzerinde ilk kez karşılaştırmalı olarak durulmuş, mevcut araştırmalar ve görsel veriler ışığında bir değerlendirme yapılarak yeni tespitlerde bulunulması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Headdress is one of the complementary items of clothing and occupies an important place in the history of dressing. Turkish women's headdresses, whether used for glamorization or to demonstrate the status of women in the society, existed within fashion trends of the period in different styles. In this study it is set forth that these headdresses were used by Turks almost unchanged since the times of Central Asia until the last years of the Ottoman Empire; and after the acceptance of Islam, these headdresses continued to be used with head-covering fabrics. Under the scope of this study, among the headdresses used by the palace women of the Ottoman period, only the examples having their roots in the Central Asian headdress models were selected, the connections were compared for the first time, aiming to make new determinations by making an evaluation in the light of the up-to-date researches and visual data.

Keywords