İSTANBUL’DA BİR GÖÇEBE YA DA CEMAL SÜREYA’NIN İSTANBUL’U

Author:

Year-Number: 2017-63
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : YENİ TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 245-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden Cemal Süreya’nın şiirlerinde kullandığı imgeler, yaşadığı yerlerin izlerini taşır. Onun şiiri doğup büyüdüğü Anadolu’yu anlattığı gibi sonradan yaşamaya başladığı İstanbul’u da tüm yönleriyle ele alır. Şairin İstanbul’a bakışında kentli bir şairin bakış vardır. Türkiye’de kentleşme hızının arttığı bir dönemde şiire başlayan Cemal Süreya, kent kimliğinin tüm yönlerini şiirine taşımıştır. Türkiye’nin köyden kente, tarım toplumundan sanayi toplumuna evrildiği bu dönemde birey algısı da değişir. Kültürel çatışmalar, modern kentteki ilişki biçimleri bireyde yalnızlık ve yabancılaşma duygularının artmasına sebep olur. Aynı zamanda modern kent, birey için yeni imkânlar ve yeni yaşam tarzları demektir. Cemal Süreya şiirinde İstanbul, sokakları, sosyal yaşamı, doğası, denizi ve mimarisiyle karşımıza çıkar. Kadın-erkek ilişkisi, aşk, resmi tarihlerde bahsedilmeyen olaylar ve durumlar, kalabalıklar onun şiirindeki İstanbul’un parçalarıdır. İstanbul, günlük yaşamı, tarihi ve kültürel dokusuyla Cemal Süreya’nın imgesel zenginlikleriyle şiire yansımıştır.

Keywords

Abstract

The images of Cemal Süreya, who is one of the leading poets of “İkinci Yeni” (Second New Movement) poems, bear the traces of places where he lived. His poems, as narrate Anatolia in which he was born and grown up, cover the waterfront of İstanbul where he started to live afterwards. There is an urbanized viewpoint in poet’s view to İstanbul. CemalSüreya, who started to write poems in the period when the speed of urbanizationincreased, carried out all aspects of urban identity to his poems. In this period, when Turkey has evolved from village to city, from agricultural society to industrial society, the perception of i

Keywords