SANAL GERÇEKLİK UYGULAMASI OYUNLARININ SAĞLIK BAKIM UYGULAMALARINDA KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME

Author:

Year-Number: 2017-63
Number of pages: 685-694
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş ve Amaç: Kinect oyunlarından yararlanılarak yapılmış araştırmaların sonuçlarının ortaya konulması amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Kinect oyunlarından yararlanılarak yapılmış araştırmaların sonuçları kullanılmıştır. Bulgular: Hızla gelişen bilgisayar teknolojisinin en verimli ürünlerinden biri ve sanal gerçeklik uygulaması olan Kinect ile insan hareketleri algılanabilmektedir. Sanal gerçeklik uygulaması olan Kinect’in insan hareketlerini algılayabilme özelliği ilk olarak oyunlarda tanıtılmıştır. Literatürde inme, Parkinson, Multiple Skleroz, Kistik Fibrozis ve Serebral Palsi gibi hastalıklar ve yaşlılık nedeniyle uzun süreli bakım ve rehabilitasyon gerektiren bireyler ile sanal gerçeklik uygulama oyunları kullanılarak yapılmış çalışmalar mevcuttur. Tartışma ve Sonuç: Ülkemizde sanal gerçeklik uygulamalarının tıbbi alanda etkinliğini gösteren çalışma sayısı yetersizdir. Hemşirelik bakımı uygulamalarına hastaların aktif katılımını sağlamak, fonksiyonel bağımsızlığı arttırmak ve sürdürmek, motivasyonu arttırmak, bireyler arasında ve sağlık profesyoneli ile iletişimi kolaylaştırmak amacıyla sanal gerçeklik (SG) uygulamalarının kullanılabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Introduction and Purpose: The aim of the study results of research by taking advantage of the Kinect games is planned. Method: The results of the researches using Kinect games were used. Results: One of the most productive products of fast developing computer technology and human movements can be perceived with Kinect, a virtual reality application. Kinect's ability to perceive human movements, a virtual reality application, was first introduced in games. In the literature, diseases such as stroke, Parkinson's, Multiple Sclerosis, Cystic Fibrosis and Cerebral Palsy, i

Keywords