ÜÇÜNCÜ DÜNYA BAĞLAMINDA SUDAN’IN GÜVENLİK SORUNU

Author:

Number of pages: 778-784
Year-Number: 2017-63

Abstract

Bu makalenin amacı Sudan’ın güvenlik sorunlarını Üçüncü Dünya Güvenlik yaklaşımıyla ilişkilendirerek incelemektir. Makalenin ilk bölümünde teorik bir çerçeve çizmek için Üçüncü Dünya kavramı Sudan’daki durum ile ilişkilendirilip, Sudan’daki güvenlik sorununun daha derin bir bakış açısıyla anlaşılması amaçlanmaktadır. İkinci bölümde ise Sudan’ın neden bir Üçüncü Dünya ülkesi olduğu ve güvenlik sorunlarıyla karşılaştığını anlamak için, Sudan’da yaşanan iç savaşın nedenleri ve doğurduğu sonuçlar da incelenmektedir. Dolayısıyla, Sudan’ın bir Üçüncü Dünya ülkesi olarak güvenlik sorunları irdelenecek ve ardından bir sonuca varılmıştır. Sudan’ın sürekli bir savaş ve çatışma halinde olması güvensizlik ortamının oluşmasına yol açmaktadır. Bu güvensizlik ortamı, iç savaş, çatışmalar ve Sudan’ın sahip olduğu nitelikler ile mevcut iktisadi, siyasi ve sosyal durumu, Sudan’ın bir Üçüncü Dünya ülkesine dönüştürmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this article is to examine the security issues of Sudan in relation with the Third World Security approach. In order to draw a theoretical framework in the first chapter of article, the concept of the Third World is to be associated with the situation in Sudan aiming to understand the security problem in Sudan with a deeper perspective. In the second part, the causes and consequences of civil war in Sudan will be examined to understand why Sudan is a Third World country and why she is facing security problems. Doing this the internal and external element which influencing the issue will be stretched out. Therefore, it is aimed discussing the security issues of Sudan in the framework of Third World to achieve a result. Consequently, Sudan is in constant conflict leading to an atmosphere of insecurity that affects Sudan’s current economic, political and social situation.

Keywords