ARTAN GIDA HİPERSENSİTİVİTESİ SIKLIĞININ EPİDEMİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 184-192
Year-Number: 2017-63

Abstract

Gıda hipersensitivitesi, gıda tüketiminden sonra herhangi bir istenmeyen reaksiyon varlığı olarak tanımlanır. Vücuda alınan gıdaya karşı gösterilen anormal reaksiyonlar alerjik olmayan gıda hipersensitivitesi (gıda intoleransı) veya gıda alerjisi şeklinde olabilir. Gıda alerjileri besinlere karşı istenmeyen immün yanıttır. Gıda alerjileri ciddi ve hayatı tehdit eden reaksiyonlara yol açabilmektedir. Görülme sıklığı giderek artmaktadır. Gıda hipersensitivitesi sıklığı %4,9 ila % 35 arasında (belirtilerin bireysel olarak rapor edilmesine dayalı olarak) değişir ve yaşamın ilk yıllarında daha yaygın olarak kabul edilir. Gıda alerjisi sıklığı yaş ve diyetle ilişkilidir. Çocuklarda sıklıkla görülür. Gıda alerjisine en sık neden olan besinler yumurta, süt, yer fıstığı, fındık, balık ve kabuklu deniz ürünleridir. Gıda alerjileri artan bir gıda güvenliği ve halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de gıda hipersensitivitesi prevalansı konusunda net veri yoktur. Yetişkinlere yönelik çalışmalar sınırlıdır. Ancak çocuklarda sıklığın giderek arttığı bilinmektedir. Bu derlemede; artan gıda hipersensitivitesi sıklığını gösteren son epidemiyolojik çalışmalar özetlenmiştir.

Keywords

Abstract

Food Hypersensitivity is defined as the presence of any adverse reaction after food consumption. Adverse food reactions are abnormal reactions against to the ingestion of any food. They represent non-allergic food hypersensitivity (food intolerance) or a food allergy. Food allergy is an adverse immune response to food. It can cause severe and potentially life-threatening reactions. The prevalence of food allergy is increasing. The prevalence of Food Hypersensitivity ranges from 4.9% to 35% (based on self-report of symptoms) and is considered more common in the early years of life. The prevalence of food allergy is related to age and diet. Food allergy is frequently seen in children. The most common causes of food allergy are egg, milk, peanuts, tree nuts, fish and shellfish. Food allergies are a growing food safety and public health concern. There is no clear data on the prevalence of food hypersensitivity in Turkey. There is limited epidemiological evidence of food hypersensitivity in the adult population. However, the frequency of food allergy is increasing in children. The review summarizes the epidemiological studies on increased food hypersensitivity prevalence.

Keywords