AMATÖR FUTBOLCULARIN BİLGİSAYAR – İNTERNET ve PLAYSTATİON OYUNLARI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-63
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Number of pages: 167-183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Futbol Dünya’da en çok izlenen, oynanan ve konuşulan spor branşıdır. Futbolun izlenmesi kadar oynanması da zevk vermektedir. Futbol ülkemizde profesyonel, amatör, halı sahalarda ve okul takımlarında sıklıkla oynanmaktadır. Futbolcular da bu popülerliğe paralel olarak toplumda saygın bireyler olarak görülmektedir. Sosyal medyada futbol ve futbolcular sürekli yer almaktadır. Bu da futbolun ve futbolcuların popüleritesini sürekli arttırmaktadır. Günümüzde her yaş ve seviyeden insanın internet ve bilgisayarı kullanma oranı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda futbolcuların sosyal aktivitelerinde bilgisayar- internet kullanma ve dijital oyun oynama sıklığı ve süreleri merak edilmektedir. Bu çalışmanın amacı amatör futbolcuların, bilgisayar, internet ve playstation oyunlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki farklı kulüplerde amatör olarak futbol oynayan gönüllü 177 futbolcudan oluşmaktadır. Bu araştırma tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz etmektedir, verilerin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleri kullanılmıştır. Demografik verilere dayalı karşılaştırmalarda bağımsız gruplar “t testi”, tek yönlü varyans analizi ve Ki kare testleri kullanılmıştır. Yapılan araştırmada futbolcuların %45,6’sının 21-25 yaşlarında, %87,7’sinin bekâr, % 48,5’inin lise mezunu veya öğrenimine devam ettiği, %73,3’ünün kendilerine ait bilgisayarları olduğu ve % 33,7’sinin günde 2 saat internet kullandığı belirlenmiştir. Futbolcuların interneti genel olarak müzik dinleme, indirme, film izleme, gazete-dergi okuma, alışveriş yapma ve bankacılık işlemlerini yapma gibi faaliyetlerde kullandıkları belirlenmiştir. Futbolcuların genellikle ev, okul, Wireless açık iş merkezinde, internet cafelerde ve GSM (VINN) bağlantısıyla internete erişebildikleri belirlenmiştir. Yine futbolcuların facebook, twiter, e-posta gibi iletişim sitelerini günde birkaç kez kullandıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların % 55’ının playstation oyunları oynadıkları; oynayanların % 54,2’sinin 1 saatten az, % 48,4’ünün evde playstation oyunları oynadıkları belirlenmiştir. Yine araştırmaya katılanların, % 43,8’inin futbol oyununu oynadığı, % 40,2’sinin eğlenmek amacıyla ve % 57,0’ının PES adlı oyunu oynadıkları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmaya katılanların yaş değişkenine göre bilgisayar ve playstation oyunlarına katılma durumlarına bakıldığında ise yaş arttıkça bilgisayardaki futbol oyunlarına gerçek maç gibi konsantre olma düşüncesini daha az benimsedikleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Football is the most watched, played and spoken about sport of the world. Playing football is as much enjoyable as watching it. Football is often played in our country whether it is by professional or amateur teams, or by ordinary people in astro-turfs or even in schools by students. Football players are seen as respected i

Keywords