SAHİBİNİN SESİ” OYUNUNUN ÇOK SESLİ KURGUSUNA YAPISÖKÜMCÜ BİR OKUMA

Author:

Number of pages: 139-144
Year-Number: 2017-63

Abstract

Bu çalışmada, Sevim Burak’ın Sahibinin Sesi adlı oyununa yapısökümcü bir okumayla yaklaşarak, toplumsal ideoloji ve ataerkil yapılanmanın, bireyde nasıl içselleştirildiği açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Türk Tiyatrosu’nun birkaç avangard yazarından biri olan Sevim Burak “Sahibinin Sesi” adlı oyununda metaforik bir dil kullanmıştır. Düş ile gerçek, alaylama ve metafor bu oyunda iç içedir. Sürekli bir tekrarlar dizgesi içerisinde gelişen oyun; kadının ötekilik halleri ve azınlıkların ötekileştirilmesi gibi sorunlara odaklanmıştır. Baş oyun kişisi Bilâl Bağana’nın oyun boyunca içine düştüğü çıkmazların aslında içselleştirdiği toplumsal ideolojinin bir sonucu olduğu ve babadan oğula aktarılan ataerkil yapılanma bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Ayrıca azınlıkların ve kadınların oyunda ötekileştirilmesi de çalışmanın ana izleğidir.

Keywords

Abstract

In this study, it will be tried to find out how social ideology and patriarchal structuring are internalized in the i

Keywords