GÜNÜMÜZ SOSYAL HAREKETLERİ İLE ESKİ SOSYAL HAREKETLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 427-438
Year-Number: 2018-64

Abstract

Günümüzde tüm dünyada önemli bir konu halini alan sosyal hareketlerin, insanlık tarihinin başlaması ile ortaya çıktığını ve içinde bulunduğu dönemin şartlarından etkilenerek devam ettiğini söyleyebiliriz. Sosyal hareketler, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. İnsanlık tarihinin başlaması ile oluşan toplumlar da var olan sistemin işleyişi ile ilgili ortak sıkıntıların giderilmesi veya onun iyileştirilmesine yönelik ortak arzuların bir araya getirdiği insanlar tarafından gerçekleştirilen, küçük ya da büyük çaplı eylemler veya mücadeleler sosyal hareketleri oluşturmaktadırlar. Sosyal hareketlerin oluşmasına neden olan birçok farklı etken vardır. Bu etkenler insanların bir araya gelerek eyleme geçmelerini ve sosyal hareketi başlatmalarını sağlamaktadır. Bu çalışmada sosyal hareketlerin nedenleri olarak daha çok insanların içinde bulunduğu şartlardan etkilenerek isteklerini iktidara veya başkalarına duyurma durumu yer almaktadır. Sosyal hareketler içinde bulunduğu zamana göre eski ve yeni diye ayrılmaktadırlar. Çünkü eski sosyal hareketlerdeki amaç ve yöntemler ile günümüz (yeni) sosyal hareketlerdeki amaç ve yöntemler birbirlerinden farklılıklar göstermektedirler. Bu çalışmada öncelikle sosyal hareketlerden bahsedilip eski ve günümüz sosyal hareketleri açıklanmakta ve son olarak da eski ve günümüz sosyal hareketleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılarak çalışma tamamlanacaktır.

Keywords

Abstract

We can say that the social movements, which have become an important topic all over the world today, are revealed by the beginning of the history of mankind and continue to be influenced by the conditions of the period they are in. Social movements have become an integral part of human history. Societies formed by the beginning of the history of mankind create social movements of small or large-scale actions or struggles, carried out by people who have gathered together common desires for the elimination of common troubles with the functioning of the existing system or for its improvement. There are many different factors that cause social movements to occur. These factors ensure that people come together and initiate social movements and social movements. In this study, social movements are influenced more by the conditions that people are in the cause of them and they are in a state of power or announcing their requests to others. Social movements are

Keywords