ŞAMANİZMDEN GELEN BİR GELENEK: DELBEK

Author:

Number of pages: 569-582
Year-Number: 2018-64

Abstract

Teknoloji insanlığa birçok olumlu katkı sağlamıştır. Fakat bir o kadar da olumsuzluğu beraberinde getiren günümüz teknolojisi, eski değerleri, gelenekleri unutmamızı hızlandırmıştır. Gelişen ve değişen dünyada eskiye sahip çıkan insan sayısı giderek azalmakta ve yıllardır yaşatılan değerlerimizin büyük bir kısmı hızla yok olmaktadır. Yok olma sürecine giren en eski geleneklerimizden birisi de delbektir. Delbek ve delbeği çalan kadınlar giderek azalmakta ve düğünlerde görmeye alışık olduğumuz bu gelenek artık unutulmaktadır. Eskiye göre artık rağbet görmeyen delbek, bir zamanlar Fethiye düğünlerinin vazgeçilmezi iken şimdi ise unutulan eski bir gelenek olarak tarih sayfalarında yer etmektedir. Şamanizm’e kadar kökleri uzanan delbek eskiden büyü bozmak, nazar çıkarmak için kullanılan dinsel bir araç iken şimdi eğlencelerin ve düğünlerin bir parçası olmuştur. Bu çalışmada delbeğin nasıl bir saz olduğu ve Şamanizm’e kadar olan tarihinden söz edilmektedir. Delbek geleneğinin mevcut durumundan ve Fethiye Günlükbaşı Mahallesindeki delbekçi kadınlara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Human beings benefit from the technology so much. On the other hand, it brings the negative outcomes and it makes us forget our old values, traditions expeditiously. ın the changing and developing world, today, the number of people who try to protect old values and traditions is less and because of this fact our old values and traditions disappear expeditiously. One of our old traditions that is disappearing day by day is delbek. Tradition of delbek and the women who play delbek are decreasing and this tradition which we are accustomed to see in the wedding ceremonies is forgotten. Compared to the past, delbek is nor popular tradition now and delbek was really important but now it is being forgotten tradition and the history will not mention it. When the delbek’s situation is like that, the work that aim to keep it alive is supposed to be made but the works about it are not enough. In the Shamanism tradition it was used as a religious tool by women. But now delbek is a part of wedding ceremonies or entertainments. In this study, it is mentioned that how the delbek is played and what kind of instrument it is. Also tradition of delbek’s situation and the women who play delbek in Fethiye, Günlükbaşı are mentioned in this work.

Keywords