TÜRK ROMANINDA 1926 İZMİR SUİKASTI

Author:

Year-Number: 2017-62
Number of pages: 291-318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyat, başlangıcından beri hayatın peşinde olan bir sanattır. Hayatta ne varsa edebiyatta yansımasını bulmak mümkündür. 1870’lerden itibaren Türk sosyal hayatının çeşitli meselelerini ve farklı sahnelerini ele alan romanımız, Tanzimat sonrasında yaşanan tarihî, sosyal ve kültürel değişiklikleri ayrıntılarıyla yansıtır. Türk siyasî hayatındaki önemli gelişmeler de romanlarımızda yerini bulur. Siyaset ve hukuk tarihi açısından oldukça dikkat çekici sonuçlar doğuran İzmir Suikastı davası da romancılarımız tarafından ele alınmıştır. İzmir Suikastı, 1926’da yurt gezileri nedeniyle bulunduğu İzmir’de Gazi Mustafa Kemal’e yapılması planlanan suikast girişimidir. Suikast önceden haber alındığı için başarıya ulaşamamış; suikast tertibine karışan tetikçiler ve suikastı planlayan eski İttihatçılar olmak üzere suçlu görülen çok sayıda kişi, İstiklâl Mahkemeleri’nde yargılanarak idam veya hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, İzmir Suikastı davasının bireysel ve toplumsal etkileri ile romanlarımıza nasıl yansıdığının incelenmesidir. Çalışmada İzmir’in İçinde, Kurt Kanunu, Firavun İmanı, Bir Göçmen Kuştu O, Üç Aliler Divanı, Füreya ve Yorgun Mayıs Kısrakları adlı eserlerden hareketle romanın kurmaca dünyası içinde Cumhuriyetçiler ile İttihatçılar arasındaki hesaplaşma irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Literature is an art that has pursued life since the beginning. It is possible to find the reflection of life’s every aspect in literature. Our novel, which deals with various issues and different scenes of Turkish social life since 1870, reflects the historical, social and cultural changes that took place after the Tanzimat. Significant developments in Turkish political life also take place in our novels. The case of Izmir Assassination, which caused quite remarkable results in terms of history of politics and law, was also handled by our novelists. İzmir Assassination is an assassination attempt planned to Gazi Mustafa Kemal who was in Izmir due to the dormitory visits in 1926. The assassination was not successful because it was informed earlier and numerous people who was found guilty including the assassins involved in the assassination scheme and the former Unionists who planned the assassination, were convicted and sentenced to death or imprisonment in the Courts of Independence. The aim of this study is to examine how i

Keywords