REKLAM OYUNLARI – ADVERGAME

Author :  

Year-Number: 2017-62
Language : null
Konu : PAZARLAMA, REKLAM
Number of pages: 588-601
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketicilerin çok fazla reklam mesajına maruz kalması sebebiyle; marka sadakati yaratmak günümüzde oldukça güçleşmiştir. Son zamanlarda ürün üzerinde gittikçe artan bir nüfuza sahip olan tüketiciler; zaman geçtikçe daha fazla kontrolü ele alıp, gerçek kralın kendisi olduğunun farkına varmaktadır. Bu kontrolü ise klasik reklam mecraları aracılığıyla değil; internet gibi aktif rol oynayabildiği, katılımlı süreçler üzerinden gerçekleştirmektedir. Sosyal bir varlık olan insan, bu faaliyetlerle markalarla yakın bir bağ ve ilişki kurabilmektedir. Mobil yaşamın çok yoğun bir şekilde kullanılması, hemen herkesin yanından ayırmadığı en azından bir cep telefonu bulunması, cep telefonlarında internet ve mobil ağlara erişimin istenilen her zaman mümkün olması gibi faktörler pazarlamacılara bulunmaz bir fırsat vermektedir. İşte tam da bu noktada “Advergame’’ ya da ‘’Reklam Oyunları’’ olarak adlandırabileceğimiz, tüketicilere internet ve web tabanlı uygulamalar ile erişebilen "reklam amaçlı" bilgisayar oyunları devreye girmektedir. Bu oyunlar ürünü ve markayı oyun içine yedirerek/gizleyerek oluşan; internet, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla uygulanan bir pazarlama yöntemidir. Bu çalışmada “Advergame’’ yani reklam amaçlı yapılan oyunlar detaylı olarak açıklanıp, incelenmiştir. Türkiye’de ve Dünya’da başarılı “Advergame’’ uygulama örnekleri değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Creating brand loyalty has become very difficult nowadays, because consumers are exposed to too many advertising messages, Consumers have recently become increasingly influential on the product. Consumers are increasingly aware of the fact that it takes more control and is the true king itself. This control is not through traditional advertising campaigns; Can play an active role, such as through participating processes are realized such as internet. As a social entity, people can establish close ties and relationships with brands through these activities.The intense use of mobile life, the presence of at least one mobile phone that everyone does not have, factors such as being able to access the internet and mobile networks at any time on the mobile phones give an invaluable opportunityto the marketers. At this point, " "Advertising" computer games, which can be called "Advergame" or "Advertising Games", are accessible to consumers through internet and web based applications. These games consist of feeding / hiding the product and brand into the game with Internet, web and mobile applications. In this study, "Advergame", the games made for advertising purposes, are explained in detail. Examples of successful "Advergame" applications have been evaluated in Turkey and in the world.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics