ERGONOMİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ (TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA)

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : İşletme-Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 249-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz işletmeleri kıt kaynakları rasyonel şekilde kullanıp verimli ve etkin olmak amacıyla stratejik bir unsur olarak ifade edebileceğimiz işgören-iş ilişkilerini bilim ve teknolojinin verilerine göre düzenlemek durumundadırlar. Bu noktada ergonomik çalışmaların ve ergonomi bilgisinin işgörenler, işletmeler ve toplum açısından önemi açıktır. Ergonomi işgören-iş uyumunu sağlamada önemli katkılar yapabilecek bir disiplindir. Ergonomi konusundaki çalışmaların kökeni ekonomiktir. Salt olarak bireysel ve neticede örgütsel verimlilik ile etkinliği arttırmayı amaçlar. Ergonomik çalışmalar ile ulaşılmak istenen amaç, çalışma ortamının insana dönük tehlike ile risklerden arındırmak ve ortamı onun hoşuna gidecek ve onu mutlu edecek güdüleyici bir çevreye dönüştürmektir. İşletmelerde işgücünün etkin bir şekilde kullanılması için gerekli olan uygun çalışma ortamının sağlanması zorunludur. Uygun çalışma ortamı, işgörenin işyerinde rahat ve verimli olabilmesi için gerekli olan fiziksel ve psikolojik havanın yaratılmasıdır. Çalışma ortamı koşullarının aydınlatma, gürültü, ısı, nem, havalandırma ve benzeri konularla ilgili sorunlara yol açmayacak şekilde ve ergonomik kriterler dikkate alınarak tasarlanması çalışanların sağlıklı, güvenli ve doyum sağlayarak çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Bir çalışma ortamının ergonomik koşullara uygun olarak dizayn edilmesi çalışanların sağlığını iyileştirmekte ve onlara motivasyon sağlayarak performanslarını yükseltmektedir. Bu bağlamda çalışmada ergonomik koşullar ve iş tatmini ilişkisi araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Today businesses have to organize worker-business relations according to science and technology data in order to use scarce resources in a rational way to be productive and effective and this is a strategic element of doing business. Therefore, ergonomic work and knowledge of ergonomics are important in terms of workers, businesses and society. Ergonomics is a discipline that can make important contributions to maintain worker-job harmony. The origin of the ergonomic studies is based on economics. It aims to increase productivity and efficiency of the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics