AKSARAY İLİNİN DİNAMİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : KENTLEŞME, KENT
Number of pages: 237-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orta Anadolu Bölgesinde İpek Yolunun önemli merkezlerinden birisi olan Aksaray ili tarihsel süreci içerisinde büyük değişimler geçirmiş ve Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kültürel izlerini taşıyan dinamik bir kent haline gelmiştir. Aksaray, Türkiye’de kalkınmada öncelikli iller arasında yer alan, tarihi, doğal, kültürel ve turistik zenginlikleri ile öne çıkan bir kenttir. Bu nedenle, ildeki hızlı nüfus artışı ve kültürel faaliyetler, önem arz etmektedir. Bir kentin ekonomik anlamda gelişebilmesi, nüfus ve demografik yapı, eğitim, kültür ve sosyal yapı ile kaçınılmaz olarak ilişkilidir. Bu çalışmada, Aksaray kentinin nüfusu, ekonomisi, doğası, turistik çekicilikleri, kültürü ve eğitim yapısı gibi güncel kent dinamikleri hakkında bilgiler vermek ve kentin yaşadığı değişim ve dönüşümlerin anlatılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda ilk olarak konuyla ilgili genel bilgiler verilmiş sonrasında tablolardan da yararlanarak il dinamikleri ile ilgili analizler yapılmıştır. Son olarak da Aksaray gibi Türkiye’de kalkınmada öncelikli illerde il dinamiklerinin geliştirilmesine yönelik olarak nelerin yapılabileceği tartışılarak öneriler sunulmuştur. Bu çalışmanın Aksaray kentine dair yapılacak çalışmalar için önemli bir veri kaynağı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Aksaray province which is one of the important centres of Silk Road in Central Anatolia Region has undergone great changes within the historical process and has become a dynamic city bearing the cultural traces of the Seljuk and Ottoman states. Aksaray which is among the priority illusions in development in Turkey, with what it has historical, natural, cultural and touristic riches is a prominent city. For this reason, rapid population growth and cultural activities are important. The development of a city in economic sense is inevitably related to population and demographic structure, education, culture and social structure. In this study, it is aimed to give information about current city dynamics such as population, economy, nature, tourist attractiveness, culture and education structure of Aksaray city and to explain the changes and transformations that the city has experienced. In our study, firstly general information about the topic was given then the analysis of provincial dynamics was done by taking advantage of the table. Lastly, like Aksaray, the suggestions were presented by discussing what could be done to develop the provincial dynamics in developmental priorities in Turkey. This study is thought to be an important source of data for Aksaray city studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics