TASARIM EĞİTİMİNDE, BİÇİMSEL SOYUTLAMANIN YARATICI DÜŞÜNCEYE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : İç Mimarlık
Number of pages: 408-417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde gerçekleştirilen her tasarım, kavramsal bir alt yapıya sahip olmasına rağmen; çoğu tasarımcı bu kavramsal dizgenin ya farkında olamamakta ya da bu aşamaya yeterince önem vermemektedir. Genellikle tasarlama eylemlerinin nasıl yapıldığı, zihinde hangi aşamalardan geçtiği ve en önemlisi hangi kavramlara dayandığı, tasarımcı tarafından dahi net olarak bilinememekte ve dolayısıyla izleyiciye de tam anlamıyla aktarılamamaktadır. Bu amaçla 2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün 6. Yarıyıl derslerinden olan Fakülte İçi Seçmeli-2 dersi kapsamında fakültede İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü haricindeki diğer tasarım bölümlerinde (Grafik, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Resim) öğrenim gören üçüncü sınıftaki lisans öğrencileri ile, tasarım süreci yaklaşımları ve onların yaratıcılık ve öğrenme biçimini inceleyen bir çalışma yürütülmüştür. Araştırma yöntemi olarak “Biçimsel Soyutlama” kullanılmıştır. İç mimarlık eğitimi almamış olan birey, eğitiminde aldığı tasarım alt yapısıyla biçimsel soyutlamayı da kullanarak mekân tasarımı yapmaya çalışmıştır. Bu eğilim öğrencilerin daha önce günlük hayatta farkında olmadıkları bir yaklaşımı yeni öğrenmiş olmalarıyla ilişkili olabileceği gibi aldıkları eğitimin bir çeşit yönlendirmesi olduğu da söylenebilir.

Keywords

Abstract

Although every design performed today has a conceptual substructure, most designers are either not aware of this conceptual sequence or do not pay enough attention to this stage. Generally, the designers do not know clearly how the designing actions are done, the stages in the mind and most importantly the concepts which they are based on, and therefore they can not be fully conveyed to the viewers. For this purpose, within the scope of Elective-2 course which is one of the 6th semester courses of Interior Design and Environmental Design Department in Selçuk University Fine Arts Faculty, in other design departments except Interior Architecture and Environmental Design Department (Graphic, Industrial Product Design, Traditional Turkish Arts, Painting), a study examining design process approaches and their creativity and learning style was conducted with third year undergraduate students during 2015-2016 Education period. "Formal Abstraction" was used as a research method. The i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics