ALİMCAN İBRAHİMOV’UN FİKİR VE EDEBİYAT YAŞAMINI BES-LEYEN FİKRİ TEMELLER

Author:

Year-Number: 2017-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Dünyası Edebiyatları
Number of pages: 15-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tatar edebiyat ve sanat adamlarının üzerindeki örtünün açılarak yeniden değerlendirilmeye başlanması ancak 1980 sonrası yıllarda başlamış, 1990 “glasnost” ve “perestroyka” ile de daha özgür bir şekilde bu kıymetlerin üzerindeki tozlar silkelenerek tarihi gerçeklerin gün yüzüne çıkması mümkün olabilmiştir. Bu dönemlerden sonra eserleri ve fikirleri ile tekrar gün yüzüne çıkabilen Alimcan İbrahimov hakkında pek çok eleştiri yapılmış bulunmaktadır. Bunlar arasında İbrahimov’u “kızıla boyalı yazar” olarak değerlendiren isimler bulunduğu gibi onu gerçek bir kahraman ve gerçek bir Tatar milliyetçisi olarak tanımlayan yorumcular da çıkmaktadır. Bu makalede, Alimcan İbrahimov’un yaşamı, yaşadığı dönemin özellikleri, edebi eserleri ve makaleleri göz önünde tutularak onun fikir ve edebiyat yaşamını etkileyen fikir temelleri olabildiğince objektif ve bilimsel olarak incelenmiş ve onun yaşadığı dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen Tatar kültürünü, Tatar örf ve adetlerini, Tatar milli duruş ve duyuşunu önceleyen bir yazar olduğu kanaatine varılmıştır.

Keywords

Abstract

The evaluation of Tatar literature as well as authors and artists in this setting started after 1980s. In 1990, these assets came into light and they also started being handled with the presence of “glasnot” (explicitation) and “perestroyka” (restructuring), which uncovered the historic truths. After these periods, a lot of criticisms were made on Alimcan İbrahimov who came into light again with his works and opinions. These criticisms identified him as the red coloured author or as a real hero of Tatar nationalim. In this article, we scientifically and objectively analyze Alican İbrahimov’s opinions in terms of intellectual foundations by taking into account his literary works and articles, his life and the period which he lived in. At the end of the analysis we find out that he is an author truly reflecting the Tatar national stance and emotions, its customs and traditions even though negative aspects of his period.

Keywords