TÜRK ROMANINDA FARKLI BİR MEVLANA PORTRESİ “MEVLANA ÇAĞIRINCA”

Author:

Number of pages: 515-522
Year-Number: 2017-60

Abstract

Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî, gerek Doğu gerekse Batı dünyasında güncelliğini hâlâ koruyan büyük bir mutasavvıf, mütefekkir ve şairdir. Onun yaşayışı ve fikirleri, asırlarca nesilden nesile aktarılmış ve hayata dönük bir tarikat olan Mevlevilik vasıtasıyla hemen her devirde gündemde kalmayı başarmıştır. Zaman içinde Mevlânâ’nın giderek popüler kültürün unsurlarından biri hâline getirilmesi, pek çok alanda ona olan ilgiyi artırmıştır. Yoga merkezlerinde Mevlânâ şiirleri ve Mevlevî musıkîsi eşliğinde meditasyon yapmaya kadar uzanan bu yoğun ilginin edebiyattaki yansıması, özellikle 2000’li yıllarda yazılan romanlar aracılığıyla kendisini gösterir. Gerçek hayatla sıkı bir münasebeti olan roman türünde, tarihî şahsiyetlerin roman kişisine dönüştürülmesinin, okuyucunun merak ve ilgisini çektiği bilinmektedir. Bu sebeple Mevlânâ’ya roman kahramanı olarak yer veren eserlerin sayısında bir artış söz konusudur. Bu çalışmada da sözü edilen eserlerden biri olan Serdar Özkan’ın “Mevlânâ Çağırınca” adlı romanı, eserin başkahramanı olan Mevlânâ üzerinden değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî, or with his well-known title in the whole world, Rumi, was a great Sufi, thinker and poet still preserving his popularity today both in the Eastern world and in the Western world. His life and ideas have been transferred through generations for centuries, and has always kept its up-to-date status through Mevleviyeh, which is the cult that guides life in every aspect. Through time, Rumi has become one of the most popular cultural elements, and increased the interest in him in many fields. The reflection of this intense interest, which extended till performing meditation in Yoga Centers accompanied by the Poems and music of Rumi, showed itself through the novels written especially in 2000s. It is a well-known fact that fiction has a close relation with real life, and historical personages are transformed into fictional personages to attract the curiosity and interest of readers. For this reason, there is an increase in the number of the works in literature that include Rumi as the hero. In this study, the novel of Serdar Özkan, “Mevlana Çağırınca”, which is one of the abovementioned works of literature, will be analyzed over the protagonist of the novel, Rumi.

Keywords