ÖTEKİNİN KORKUSU: HABER BÜLTENLERİNDE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER

Author:

Number of pages: 503-514
Year-Number: 2017-60

Abstract

Korku insanlık ile birlikte var olan bir olgudur. Dolayısıyla insanlık var oldukça korku da var olacaktır. Ancak korku zaman ve döneme göre şekil değiştirmektedir. İnsanın daha önce korktuğu bir çok şey, şuan korkudan uzak bir hal almışken, politik, kültürel ve ekonomik değişkenler yeni korkular yaratmaktadır. Günümüzde yabancı korkusu bunlardan biridir. Dünyanın birçok yerinde devam eden savaştan kaçan insanların oluşturduğu kitlesel göç, diğer ülkeler için korku halini almıştır. Çünkü bu insanlar kalabalık bir kitle haline gelirler ve var olan sosyal, ekonomik ve kültürel yapı üzerinde etkili olurlar. Dolayısıyla “Yabancı” ve “Öteki”nden kaynaklı korku, yerleşik olan insanların tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Bu çalışma Türkiye’ye kaçak giren veya Türkiye’yi bir geçiş noktası olarak kullanan, göçmen ve mültecilerin tümü ‘Suriyeliler’ olarak ele alınmış ve haber bültenlerinde “Öteki” olarak mülteci ve göçmenlerin sunumunun, duyulan rahatsızlık ve korku üzerinde etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Fear is a phenomenon that exists with humanity. So there will be fear as well as humanity. However, fear changes shapes according to time and day. Political, cultural, and economic variables are creating new fears when many things that people have been afraid of are becoming fearless nowadays. Today, fear of foreigners is one of them. The mass immigration of people fleeing from the ongoing war in many parts of the world has become a fear for other countries. Because these people become a crowded mass and influence on the existing social, economic and cultural structure. Hence fear originating from "Foreign" and "Other" affects the attitudes and behaviors of established people. This study aims to investigate whether immigrants and refugees who have smuggled into Turkey or used Turkey as a transit point have been treated as 'Syrians' and whether the refugees and immigrants in the news bulletins have been affected by the discomfort and fear of the presentation of refugees and migrants.

Keywords