HAVAYOLU İÇİNDE HAVAYOLU VE DÜŞÜK MALİYETLİ TAŞIMACILIK KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 292-305
Year-Number: 2017-60

Abstract

Düşük maliyetli taşımacılık ve havayolu içinde havayolu stratejileri analiz edildikten sonra, Türkiye’nin ilk Düşük Maliyetli Taşımacılık örneği olan AnadoluJet, kuruluşu olan 23 Nisan 2008 tarihinden günümüze kadar geçirdiği aşamalar, gelişim süreci, misyonu, vizyonu, uygulanan stratejiler ve gelecek hedefleri açısından incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’de ve Dünya’da uygulanan düşük maliyetli taşımacılık ve havayolu içinde havayolu stratejileri ele alınarak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, başarıya ulaşmış düşük maliyetli taşımacılık ve havayolu içinde havayolu modelleri ile birleştirerek bir değerlendirme oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

After analyzing the low cost transportation and the airline within airline strategies, the establishment of Turkey’s first low cost transportation sample AnadoluJet, which has operated since 23 April 2008 is examined in accordance with the passing stages, development processes, mission, vision, objectives and future strategies. Furthermore, low cost transportation and airline within airline strategies are seperately analyzed applied in Turkey and in the World. In conclusion, combination datas are obtained from a review of successful examples of low cost transportation and airline within airline models.

Keywords