ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ALGISI: SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : SOSYOLOJİ
Number of pages: 186-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Sinop Üniversitesi öğrencilerinin çevre algılarını belirlemektir. Bu çalışma kapsamında, 2.839 öğrencisi bulunan Sinop Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat, Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinden toplamda 335 öğrenciye 2017 yılı Nisan ayında çevre algısı anketi uygulanmıştır. Anket Doğa Deneyimi, Çevre Anlayışı, Çevreci Etkinlikler ve Çözümler adlı dört bölümlerden oluşmaktadır. Verilere göre öğrencilerin çoğunluğu kadın, kent kökenli ve düşük-orta gelir grubundandır. Öğrencilerin çoğunluğu, doğayı araç olarak kullanmaya karşıyken insanı doğadan üstün görenler azınlıktadır. Genel olarak kirlilik, doğal kaynakların yok olması ve iklim değişikliği gibi çevre sorunlarının farkındadırlar. Ancak bu yüksek farkındalık oranı katılması kolay, az emek gerektiren ve tek seferlik çevreci etkinliklerden emek, zaman ve düzenli katılım iste yen etkinliklere geçildiğinde ciddi bir düşüş göstermektedir. Bu çerçevede, çevre sorunlarına duyarlı öğrenciler arasında çevre haberleri medyadan yaygın biçimde takip edilmektedir. Güncel olayları sosyal medya üzerinden takip edenler arasında çevre haberlerine olan ilgi düzeyi daha yüksektir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the perception of environment of Sinop University students. This survey was conducted among 335 students as sample of 2839 students of Faculties of Science and Letters, Education and Theology. Survey is composed of mainly four parts; Nature Experience, Environmental Perception, Environmental Activities and Environmental Solutions. Data analysis shows that most of the students are women, lived in urban areas and came from lower middle class. Majority do not assume that nature is for the use of mankind while those favouring the superiority of human to nature are in the minority. Students generally are aware of environmental problems like pollution, limited natural resources and climate change. High number of joining environmental activities seriously drops in case of time consuming and regular activities. Students generally follow environmental news through media. Those following current events on social media are more interested in environmental news than other students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics