MEHDÎLİK KAVRAMININ FİLOLOJİK VE SEMANTİK TAHLİLİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Arap Dili, Semantik, Filoloji
Number of pages: 152-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma klasik Arapça sözlükler çerçevesinde mehdi sözcüğünün anlamı üzerine odaklanmakta ve kavramın etimolojik-semantik bir analizini sunmayı amaçlamaktadır. Mehdiliği doğru anlamanın ayaklarından birisi de “mehdilik” kavramının sözlük anlamından ıstılahi anlama uzanış yolculuğunun seyrini oluşturan semantik analiz oluşturmaktadır. Mehdilik hakkındaki semantik alanların yeterince belirlenmediği ve bu semantik alanlardaki tarihsel dönüşümün ortaya konmadığı görülmektedir. Bu yüzden de Mehdiliğin hangi perspektifler üzerinde geliştiği tam anlamıyla anlaşılamamaktadır. Bu tebliğimizde siyasi ve itikadi tartışmalardan sıyrılarak “Mehdi/Mehdilik” kelimesinin kullanılışını, Arap dilinin klasik sözlüklerinde ve Arap şiirinde türevleriyle ele alarak incelemeye ve zaman içinde kavramın kazandığı yeni anlamlar göz önüne alınarak filolojik bir yöntemle analizini yapmaya gayret edeceğiz. Unutulmamalıdır ki inanca ait ıstılahların dilsel kökeni, o yapının tarihini anlamak ve aydınlatmak için kullanılabilecek en önemli verilerdendir.

Keywords

Abstract

This study focuses on the meaning of the word "Mahdi" within the context of classical Arabic dictionaries and aims to present an etymological-semantical analysis of this term. One side of correctly understanding Mahdism is establishing a semantical analysis that shows the course of the term "Mahdi" from the dictionary meaning towards the terminological point. It is observed that the semantic areas regarding Mahdism have not been determined sufficiently and the historical transformations in these semantical areas have not been revealed. Therefore, the perspectives that the Mahdism have developed on, cannot be clearly understood. In this paper, we will try to analyze the use of "Mahdi/Mahdism" words and their derivations in classical dictionaries of the Arabic language and in Arabic poetry, and to analyze it in a philological way, and to carry out the analysis through a philological method by considering the new meanings that the concept gained over time. It should not be forgotten that the linguistic origins of the religious terms are the most important data that can be used to understand and illuminate the history of that structure.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics