KAHRAMANMARAŞ KEKLİKOLUK KÖYÜ MEZAR TAŞLARININ ŞEKİL VE SÜSLEME BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : GÜZEL SANATLAR
Number of pages: 523-538
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazılı kültür birikiminin önemli kollarından biride mezar taşlarıdır. Mezar taşları cansız bedenlerin bir tür evi niteliğindedir. Bu evler ölen kişinin yaşamında sosyo kültürel ve ekonomik etkilerin parçalarının mezar şekilleriyle, kitabelerle, süslemelerle uygulandığı alanlardandır. Kahramanmaraş, Keklikoluk Köyü yöresinde kültürel birikimin önemli merkezlerinden biridir. Kahramanmaraş ve çevresinde bulunan mezarlıklardan yola çıkılarak, Keklikoluk Köyünde bulunan mezarlıkta saha çalışması yapılmıştır. Köy mezarlığında bulunan mezar taşlarının şekil ve süsleme bakımından tespiti ve değerlendirilmesiyle birlikte öne çıkan geometrik formda ve bitkisel formdaki süslemeler ayrıntılarıyla incelenmiştir. Süsleme bakımından zengin bir görselliğe ve birikime sahip, açık hava müzesi niteliğindeki Kahramanmaraş Keklikoluk Köyü mezar taşları, geçmişte bölgede yaşayan insanların yaşam, inanç ve ölüm geleneklerinin izlerini yansıtmaktadır. Çok sayıda mezar taşı günümüze ulaşamasa da var olanların gelecek toplumlara aktarılması bakımından bu çalışma bir başlangıç özeliği gösterecektir.

Keywords

Abstract

One of the most important branches of the tombstones are inscribed in cultural heritage. Tombstones nature is a kind of lifeless body home. These houses are deceased person's life, socio-cultural and economic impact of the way parts of the tomb, with the inscription, one of the areas where applied ornament. Kahramanmaras, Keklikoluk village is one of the most important centers of vcultural heritage in the region. Starting from the cemetery and surroundings, Keklikoluk fieldwork was conducted at the cemetery in the village. Featured geometric form, along with the tombstones in the cemetery of the village and identify ways and evaluated in terms of decoration and ornamentation has examined in detail the herbal form. Rich visual and savings in terms of decorating, open-air museum of nature in the village of Kahramanmaras Keklikoluk tombstones, people living in the past of the life, death, faith and reflect the traces of tradition. Numerous terms of passing the tombstone there today could not match those of the future society, this study will show an initial specifications.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics