TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN 100 YOUTUBE KANALININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Sosyal Medya, Eğitim
Number of pages: 369-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, YouTube’un Türkiye’deki mevcut durumunu ve desenlerini ortaya koymak amacıyla Türkiye’de en çok izlenme sayısına sahip olan 100 Youtube kanalı, kanalların kategorilere göre dağılımları, videoların kategorilere göre dağılımları, üyelerin kategorilere göre dağılımları ve izlenme sayılarının kategorilere göre dağılımları temel alınarak incelenmiştir. Toplanan veriler betimleyici istatistikler ile açıklanmıştır. Bulgular neticesinde, eğlence, film ve animasyon kanallarının Türkiye’deki en çok izlenen 100 YouTube kanalları arasındaki en yüksek izlenme sayılarına sahip oldukları belirlenmiş, en çok izlenen 100 Youtube kanalları arasında yalnızca iki eğitim kanalının olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de en çok izlenen 100 YouTube kanalı arasında yalnıza iki eğitim kanalı olmasına rağmen bu kanalların çok yüksek takipçi sayılarının oldukları belirlenmiştir. Gelecek çalışmalarda YouTube’un artan popülaritesi ve eğitimdeki potansiyeli göz önüne alınarak eğitsel açıdan kullanımının derinlemesine incelenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, most viewed 100 YouTube channels in Turkey is reviewed according to distributions of channels by categories, number of videos by categories, number of subscribers by categories, number of views by categories in order to determine current patterns of use of YouTube in Turkey and determine the current position of educational usage of YouTube. Descriptive statistics were used analyse collected data. Findings show that entertainment and film and animation channels are most viewed channels in Turkey and there are only two educational channels in most viewed 100 Turkish channels. It is also found that although the total number of educational channel in Top 100 channel is quite limited, these channels have a large number of subscribers. Further research studies are necessary to the educational use of YouTube since these results were obtained from limited time data and YouTube has increasingly popularity and potential for educations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics