POLİTİK KONJOKTÜR TEORİLERİNE FARKLI İKİ YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 112-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son dönemlerde yapılan çalışmalar iktidarların politik nedenlerle özellikle de yeniden seçilebilmek amacıyla ekonomiyi manipüle ettiklerini berlirtmektedirler. Yeni politik iktisat literatüründe bu durum politik dalgalanmalar tarafından yaratılan makroekonomik dalgalanmalar, bir diğer deyişle “Politik Konjonktür Teorileri” olarak adlandırılmaktadır. Politik Konjonkür Teorileri “Geleneksel Fırsatçı Politik Konjonktür Teorisi”, “Geleneksel Partizan Politik Konjonktür Teorisi”, “Rasyonel Fırsatçı Politik Konjonktür Teorisi” ve “Rasyonel Partizan Politik Konjonktür Teorisi” olarak dört farklı teori ile incelenmektedir. Literatürde söz konusu modeller dışında diğer iki farklı yaklaşım olan “Frey- Schneider Politik Konjonktür Teorisi” ve yaklaşım “Bağlam Koşullu Politik Konjonktür Teorisi” de yer almaktadır. Bu çalışmada söz konusu bu iki farklı yaklaşım ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The studies that have been conducted in recent years suggest that incumbent governments manipulate the economy for political reasons, in particular, with the aim of re-election. In new political economy literature, this situation is known as the Political Business Cycle; a macroeconomic cycle induced by the political cycle. The theory of PBC is studied under four theories called “The Traditional Opportunistic PBC Theory”, “The Traditional Partisan PBC Theory”, “The Rational Opportunistic PBC Theory” and “The Rational Partisan PBC Theory”. In the literature, besides models there are two other approaches that are "Frey-Schneider PBC Theory" and "Contextual Conditional PBC Theory". In this study, these two different approaches will be discussed in detail.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics