KONSERVATUVAR DÜZEYİ FLÜT EĞİTİMİNDE MULTİMEDYA KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar/ Müzik
Number of pages: 68-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde yaşamın hemen her alanında yer alan teknolojik gelişmelerden konservatuvar eğitim sistemi içinde nasıl yararlanılabilinir? Uygulamalı gerçekleşen enstrüman derslerinde multimedyanın kullanımı öğrenci ve öğretmen üzerinde nasıl bir rol oynayabilir? Multimaedya kullanımının öğrencilere kazandıracağı olumlu yanları neler olabilir? düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanılmış bu makalede paylaşılacak yeni gelişmelerin konuya ilgi duyanlara yardımcı olacağı düşünülmektedir. Profesyoneller tarafından hazırlanmış ve dünya çapında kullanılan video dersleri tanıtılarak öğrencinin daha aktif ve istekli çalışmasına imkan sağlama düşüncesi hedef alınmıştır. Multimedyanın kollarından biri olan video dersleri ile uygulanarak öğretilen enstrüman dersleri öğrenci ve öğretmen için yeni ve güncel bakış açısı kazandırmakta, sunulan yeni yaklaşımlar ile icra edilecek sanat eserlerinin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Keywords

Abstract

How can today's technological developments in almost every area of life be utilized within the conservatory education system? How can the use of multimedia in applied instrument lessons play a role on students and teachers? What could be the positive aspects of using Multimaedia for students? it is thought that the new developments to be shared in this article prepared by thinking out of the way will help those interested in the subject. Video courses prepared by professionals and used around the world were introduced and the aim was to provide a more active and willing work for the student. Instrument classes taught through video lessons, one of the branches of Multimedian, will provide new and up-to-date perspectives for students and teachers, and will provide a better understanding of the works of art to be performed with the new approaches presented

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics