TÜKETİCİLERİN BOYKOTLARA KARŞI TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MENŞEİ ÜLKE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 54-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin boykotlara katılımını etkileyen faktörler olarak ülke menşei kavramı ile tüketicilerin sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerinin etkisini belirlemektir. Tüketici boykotları bireysel tüketicileri piyasada belirlenen satın alımları yapmaktan kaçınmaya çağırarak bir veya daha fazla tarafın belirli hedeflere ulaşma girişimi olarak tanımlanmaktadır. Araştırmada tüketici boykotları boykota karşı tutum ve sübjektif norm olarak iki boyuta incelenmiştir. Tüketiciler firmaların yerli veya yabancı olmasına göre boykot kararı verebilmektedir. Aynı şekilde kötü sosyal sürdürülebilirlik faaliyetleri ve kötü çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri de boykot nedeni olabilmektedir. Araştırmanın örnek kütlesi toplam 82 kişiden oluşmaktadır. Faktör analizi ve çok değişkenli varyans analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak kötü sosyal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kötü çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerine göre boykot açısından daha fazla etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yabancı menşeili firmaların da yerli firmalara göre daha dezavantajlı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of consumers' social and environmental sustainability activities and the concept of country origin as factors affecting the consumers’ boycott participation. Consumer boycotts are defined as i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics