MEMET BAYDUR’UN TENSİNG ADLI TİYATRO OYUNUNA EKOELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 102-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Memet Baydur’un (1951-2001), Tensing oyununda doğa ve insan ilişkisi çevreci bir yaklaşımla incelenmiştir. Tensing, biyografik gerçeklik üzerine kurgulanmış, çevreci duyarlılığın bariz bir biçimde yansıtıldığı bir oyundur. Tensing, oyun kişilerinin temsil ettiği Doğu ve Batı uygarlıklarının doğaya bakış açılarını karşılaştırırken çevre kirliliği ve küresel ısınmanın yol açtığı sorunları da işler. Oyun, doğu/batı karşıtlığı üzerine kurgulanmıştır. Tensing oyunundaki doğa ve insan ilişkileri çevreci eleştiri bağlamında analiz edilmekle birlikte kurguya eklemlenen çevre ile ilgili temalar karşılaştırmalı ve betimleyici bir yöntemle tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, Memet Baydur (1951-2001) examined nature and human relation in Tensing game with an ecocritical approach. Tensing, which is framed on biographical reality, is a game that environmental sensitivity is obviously reflected. While Tensing compares the views of the East and West civilizations represented by the people of the game to nature, it also deals with environmental pollution and the problems caused by global warming. The game is based on the contrast of east / west. However the relationship of nature and human in the Tensing game are analyzed in the context of ecocritical criticism, the environmental themes related to the fiction are tried to be determined by a comparative and descriptive method.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics