ABD’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

Author :  

Year-Number: 2017-58
Language : null
Konu : ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Number of pages: 379-406
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki döneme ait Ermeni politikaları ile bu politikaların Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerine etkileri detaylı olarak ele alınarak incelenmiştir. Konuyla olan ilgisi nedeniyle Lozan Antlaşmasına ilişkin ABD politikası da ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunda Ermeni meselesi konusunda sunulan karar tasarıları ve ABD’nin Ermeni meselesine yaklaşımları da incelenmiş ve ABD’nin bazı eyaletlerinde yerleşik Ermenilerin bu politikalar üzerindeki etkileri de değerlendirilmiştir. Çalışmada yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak ABD’nin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda Ortadoğu ve Kafkaslardaki siyasi coğrafyayı yeniden şekillendirme çabalarının Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne ve Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkilerine etkileri de değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this article, Armenian policies of USA, after the establishment of the Republic of Turkey and the effects of these policies were examined in detail. Due to the relation to this subject, US policy regarding the Treaty of Lausanne is also examined. Within this context resolutions of the US House of Representatives and US Senate, on the Armenian issue as well as the approaches of the US administration and the effects of US Armenians on these politics have been evaluated. In addition to these, US endeavors to redraw the political map of the Middle East and Caucasia according to the US national interests and the effects of these endeavors on the Turkish territorial integrity and the relations of Turkey with the Armenian Republic have also been evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics