ALFRED MARSHALL’IN NEOKLASİK İKTİSAT DÜŞÜNCESİNİN SOSYAL ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-64
Language : null
Konu : İktisadi Düşünce
Number of pages: 183-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alfred Marshall bir Neoklasik iktisatçı olmasına rağmen mekanistik, atomistik ve bencil bireyciliğe dayalı bir yaklaşımı benimsememiştir. Marshall’ın yaklaşımında insanların sosyal ağlar içerisinde yaşadıkları kabul edilir. Ona göre ekonomide sosyal ağlar ve sosyal sermaye önemli faktörlerdir. Marshall’a göre sosyal ilerleme bireylerin eğitimi ile potansiyellerine ulaşması sonucunda gerçekleşir. Marshall’a göre rekabet, özel sermaye ve serbest ticaret yaşam standartlarının yükseltilmesi için gereklidir. Marshall bu faktörlerin ve kapitalizmin medeniyete yol açtığını düşünmüştür. Ona göre kapitalizm çalışan sınıflar dahil olmak üzere herkesin yaşam standartlarının nesillerden beri yükselmesine yol açmaktadır. Ancak, vahşi bir kapitalizm ve piyasaların serbestçe işlemesi zenginliğe yol açsa da toplumlara önemli zararlar verebilmektedir. Dolayısıyla, vahşi kapitalizmden korunmak için Kıta Avrupasında farklı Üçüncü Yol ülkeleri bulunmaktadır. Benzer şekilde Türkiye de Üçüncü Yol ülkesidir. Bu çalışmada sonuç olarak Türkiye’nin devlet, piyasalar ve sivil toplum arasında düzgün bir dengeye dayanan bir gelişme çizgisi takip etmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Although Alfred Marshall belongs to Neoclassical School, he did not follow a mechanical, atomistic and egoist i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics