ATA EMİN’İN “LEVHATUN MİN ELVAHİ’D-DEHR EV FASL MİN RİVAYATU’L-HAYAT VE AKİBETU’L-HAYAT” İSİMLİ İKİ HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 296-305
Year-Number: 2017-57

Abstract

Ata Emin, geçtiğimiz yirminci yüzyılda yaşamış Iraklı bir yazardır. Birçok gazete ve dergilerde edebi makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca Fransızca'dan ve İngilizce'den Arapça'ya birçok edebi tercümeler yapmıştır. Irak'ın modern düşünce uyanışı hareketinde öncülük etmiştir. Bu nedenle diğer önemli Irak yazarları kendisinin eserlerinden faydalanmışlardır. Bu çalışmada; Irak edebiyatında önemli bir yeri olan Ata Emin’in hayatı, edebi kişiliği, üslubu ile yazarın “Levhatun min Elvahi’d-Dehr ev Fasl min Rivayatu’l-Hayat” ve “Akibetu’l-Hayat” isimli eserleri sanatsal ve fikri açıdan incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, yazarın sınırlı sayıda eseri olmasına rağmen, eserlerinde okuyuculara açıkça edebiyatta devrimi seven, modern medeni hayat ile uyuşmayan tüm yersiz taklitlerden kaçınan ve edebiyatta eski tarzdan hoşlanmayan, yenilikçi biri olduğu fikrini açıkça verdiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Ata Emin is an Iraqi writer who lived in the twentieth century. His literary articles were published in a lot of newspapers and magazines. He also made a great deal of literary translations from French and English to Arabic. He pioneered in Iraq's modern awakening movement. Thus, other important Iraqi writers have benefited from his works. In this study, besides the life, literary personality and style of Ata Emin, an important personality in Iraqi literature, and his two masterpieces "Levhatun min Elvahi'd-Dehr ev Fasl min Rivayatu'l-Hayat" and "Akibetu'l-Hayat" have been studied literally and intellectually. Eventually it has been ascertained that although the author had a limited number of works, he passed on his modernist ideas, his love of revolution in literature, refrainment from all injudicious imitations which are not incompatible with modern civilized life, and his dislike of the old style in literature clearly in his works.

Keywords