ESKİYAPAR KÖYÜ CEMEVİ (ÇORUM-ALACA) DÜZ DOKUMA ÖRNEKLERİNDEN YASTIKLAR,
PILLOWS FROM FLAT WEAVING SAMPLES FROM ESKİYAPAR VILLAGE WORSHIP HOUSE (ÇORUM-ALACA)

Author:

Number of pages : 491-508

Abstract

Bu çalışmanın amacı Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Çorum ili Alaca İlçesine bağlı Eskiyapar Köyü Cemevinde yer alan düz dokuma örneklerinden yastıkların incelenmesidir. Günümüzde düz dokumaların yapımı eskiye göre nispeten azalmıştır. Geleneksel yaşam koşullarının değişmesi ve farklı hayat kaygıları nedeniyle yastıklar belli mekânlar da sınırlı sayıda kullanılmaktadır. Bu sebeple elde kalanların korunması, belleklerden silinmemesi için fotoğraflanması zorunlu hale gelmiştir. Anadolu’nun saklı kalmış her bir köşesindeki örneklerin düz dokumacılık literatürüne kazandırılması temel amacı ile tespiti yapılan yastıkların renk, motif, kompozisyon ve teknik özelliklerinin ayrıntılı ele alınması önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is the pillows of flat woven samples in the Eskiyapar Village Worshiphouse of the Alaca District of Çorum Province in the Middle Black Sea Region. Nowadays, flat weaves, which are no longer in demand, have been replaced by many alternatives. The changing of traditional living conditions and our daily struggle makes our pillows be limited just in certain places as a memory of the past. For this reason, it is required that the rest must be photographed so that it is not erased from the memory. It is important that the color, motif, composition and technical features of the pillows which have been hidden in each part of Anatolia must be discussed deeply with the purpose of gaining them in flat weaving literature.

Keywords