MİLLİ MÜCADELE’DE KÜTAHYA SANCAĞI MÜFTÜLERİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 1-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Milleti, adını Milli Mücadele dediğimiz bir ölüm kalım mücadelesi vermek zorunda kalmıştır. Kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle, köylüsü kentlisiyle, askeriyle, siviliyle, din adamlarıyla göreve koşmuştur. Öyle ki, çocuklar yetişkinlerin yanı sıra vuruşmalara katılmıştır. Kadınlarımız, annelerimiz, ninelerimiz cephe gerisinde sadece çiftle çubukla uğraşmamışlar, fiilen düşmana karşı vuruşmalara katılmışlardır. Pek çok kadınımız onbaşı, çavuş rütbesiyle İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. Türk Milletinin ruhunda ve benliğinde mevcut olan direnme gücünü ateşleyen hocalar, müftüler Milli Mücadele fikrinin doğmasında önemli bir faktör olmuşlardır. Din adamları, halkın milli harekât yanında yer alması sağlamaya çalışmakla da yetinmediler. Onlar, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kuruluş ve faaliyetlerinde de görev aldılar. Ayrıca pek çoğu da ellerinde silah, beldelerini de korumuşlardır. Belirtilenleri Kütahya Sancağı Müftüleri fazlasıyla yapmışlardır. Ancak onların bu hizmetleri yeterince bilinmemektedir. Bu bakımdan çalışmamızda Kütahya Müftüsü Fevzi Efendi, Tavşanlı Müftüsü Halil Zeki Efendi (ZEYREK), Gediz Müftüleri Süleyman Şakir (KARAMETE) ve Halil Kemal Efendi, Simav Müftüsü Mehmet Arif Efendi (EREN), Uşak Müftüleri İbrahim Efendi (TAHTAKILIÇ) ve Ali Rıza Efendi (BODUR)’lerin Milli Mücadeledeki hizmetleri arşiv belgelerinden de yararlanılarak ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The Turkish Nation had to give a struggle for death and death, which we call National Struggle. The woman ran with her man, the elderly young, the villager with the city lstanbul, the soldier, the policeman, the clergy. So much so that the children participated in the shooting as well as the adults. Our women, our mothers, our nobles have not worked with only a couple of sticks behind the façade, actually participated in the shooting against the enemy. Many of our women are honored by the Corporal, the Sergeant and the Independence Medal. The people who fired the resistance power that existed in the spirit and the self of the Turkish Nation became an important factor in the birth of the idea of the muftis National Struggle. Religions are not content to try to ensure that the people take part in national action. They were also involved in the founding and activities of the Müdafaa-i Hukuk Society. In addition, many of them also have weapons and beldeleri in their hands. Kütahya Center Muftis have done more than stated. However, their services are not well known. In this regard, our work was carried out with the help of Kütahya Mufti Fevzi, Tavşanlı Muftüsü Halil Zeki (ZEYREK), Gediz Muftis Süleyman Şakir (KARAMETE) and Halil Kemal Efendi, Simav Müfti Mehmet Arif (EREN), Uşak Müftüleri İbrahim (TAHTAKILIÇ) and Ali Rıza Efendi BODUR) 's services in the National Struggle will also be taken advantage of in archival documents.

Keywords