KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA KAVRAMININ İŞGÜCÜ ÜZERİNDE GİDEREK ARTAN KARANLIK YÖNLERİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 479-505
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme çalışma hayatında bir dönüşüm başlatmıştır. Çalışma hayatını kâr ve verimlilik temeliyle yeniden organize ederken istihdamın kuralsızlaştırılması ve esnekleştirilmesi yaklaşımını benimsemektedir. Bu süreçlerde istihdamın biçimini, işgücünün niteliğini ve çalışma kavramını değiştirmeye başlamıştır. Çalışma kavramının gelir elde etmek tanımından uzaklaşıp fetişist bir niteliğe büründüğü çalışma hayatında işgücü giderek küreselleşmenin beklentileriyle uyumlu hale getirilmektedir. İstihdam ilişkilerinin giderek bireyselleştirilmesi, bireysel ücret politikaları, esnekleşen çalışma hayatı ile işgücü bir girdaba sürüklenmektedir. Bu çalışma, küreselleşmenin işgücü piyasalarında kutuplaşmaya yol açarak emek gücü ve sosyal hakları daraltıcı bir etki yarattığına ilişkin eleştirisel bakışı özüne alarak, küreselleşmenin işgücü üzerinde yarattığı olumsuz yönlerin tespitine odaklanmaktadır. Değişen çalışma kavramının işgücü üzerinde yarattığı etkileri tartışmaktadır. Çalışma, çalışma hayatının sonu nereye gidiyor sorusunun merakı içinde işgücü için büyük bir endişeyi de barındırmaktadır.

Keywords

Abstract

Globalization has initiated a transformation in working life. While reorganizing the working life on the basis of profit and efficiency, it adopts the approach of deregulation and elasticization of employment. In these processes, it started to change the form of employment, the quality of the workforce and the concept of work. In the working life, where the concept of work moves away from the definition of income and becomes a fetishist character, the labor force is increasingly aligned with the expectations of globalization. Increasing i

Keywords