KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIK SÜRECİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Author:

Year-Number: 2017-59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Siyaset, Uluslararası Hukuk
Number of pages: 232-246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1990’lar özellikle Doğu Bloğu devletlerinde yaşanan gelişmelerin, tüm uluslararası siyasal sistemi etkilediği yıllar olmuştur. Balkanlar ve Kafkasya gibi hem Doğu Bloğu devletlerinin etkisinde olan hem de çok kültürlü bölgeler, siyasal sistemdeki bu değişimden çatışma olarak da etkilenmiştir. Özellikle Balkanlarda bulunan Eski Yugoslavya, etnik, dini ve kültürel ayrımın halkları birbirinden ayırdığı ve bu ayrım sebebiyle her an çatışmaya dönebilecek hassas bir denge üzerinde yaşamın sürdüğü bir bölgedir. Bu hassasiyetin ne kadar tehlikeli olduğu ise, 1990 kırılmasında görülmüş, otonom bölgelerin tekrar düzenlenmesi farklı yorumların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kosova Örneğinde olduğu gibi farklı özelliklere sahip ve bağımsızlık isteyen bu bölgeler, bağımsızlıkları için hem hukuksal hem de siyasi bir dayanak noktası aramışlar ve devletlerle ilişkiler içerisine girmişlerdir. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin, gittikçe güçlenen ve devletlerin egemenliğini aşındıran durumları da göz önüne alındığında, bağımsızlıklar ve kabulü, birçok denklem ve tartışmayı da bir araya getirmektedir. Bu çalışmada Kosova’nın bağımsızlık süreci ve bu sürece Birleşmiş Milletler’in etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

1990s are the years in which the developments taking place in Eastern Bloc states impacted the whole international political system. The regions both being multinational and being under the influence of Eastern Bloc States such as Balkans and Caucasia were affected by this change in the political system in terms of conflicts. Especially former Yugoslavia located in Balkans is an area where ethnicity, religious and cultural differences cause discrimination among public and the life there is led on a delicate balance which is likely to turn into conflict due to this discrimination in any minute. It was verified how dangerous this delicacy was in the collapse taking place in 1990 and the recognition of the autonomous regions led to new comments and perspectives to emerge. Like in the example of Kosovo, the regions having different features and desiring to be independent looked for both legal and political support and started to establish relations with other states. Independence and its recognition bring about so many discussions and controversies when the conditions of international organizations such as United Nations, NATO and European Union becoming more and more powerful every day and diminishing the sovereignty of the states are taken into consideration. In this paper, it is aimed to analyze the process of Kosovo's gaining its independence and the effect of United Nations on this process.

Keywords