TURİSTLERİN BURSA ANTİK ŞEHİRİNDEN MEMNUNİYETİLERİ: TURİZM GELİŞTİRME PERSPEKTİFİNDEN BİR AMPİRİK ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 219-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Bursa’yı ziyarete gelen ziyaretçilerin algıladıkları destinasyon memnuniyetini araştırmaktır. Bu çalışmada, Bursa ilinde farklı turistik mekanlardan 200 ziyaretçiden bir örneklem oluşturulmuştur. Çalışmanın sonuçları SPSS 21 programı kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik ve geçerlik analizi, faktör analizi ve t-testi yapıldı. Sonuçlar ortak algılamanın destinasyon için elverişli olduğunu, diğer taraftan altyapının, gece hayatının hareketliliğinin ve paket turların eksikliğinden memnun olunmadığını göstermektedir. Bu çalışma turizm gelişiminin yönetilmesi açısından destinasyon yönetimi organizasyonu ve sektörel uygulayıcılara faydalı bulgular sağlamaktadır. Bu çalışma, ziyaretcilerin Bursa destinasyonundan memnuniyetlerini araştıran ilk bilimsel araştırmadır, bu nedenle turizm ve ikram yönetimi literatürüne de katkı vermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the destination satisfaction perceived by visitors coming to Bursa/Turkey. For this study, a sample of 200 visitors from different touristic locations in Bursa province was surveyed. The results of the study were tested using the SPSS 21 program. In the study, descriptive statistics, reliability and validity analysis, factor analysis, and t-test were performed. Results show that the common perception is favourable for the destination, on the other hand, the visitors are not satisfied of infrastructure, mobility of night life, and lack of package tours. This study provides implications for the destination management organization and useful guidelines to practitioners in terms of managing tourism development. The current study was the first empirical research in investigating destination satisfaction from Bursa province, so, this provides further contribution to tourism and hospitality management literature as well.

Keywords